Alltsedan Danmark passerade den symboliska gränsen på 50 % av sin energimix av förnybar energi, så har landet fått bli en ledstjärna för framstegen i den globala energiomställningen. Danmarks huvudsakliga tillgång är vindkraft, som 2019 representerade 47 % av landets totala energimix, jämfört med 41 % året innan. Om man även lyfter in solenergi, så kan den europeiska mästaren inom förnybar energi uppnå 50 % i sin mix. Införandet av Horns Rev 3, en ny vindkraftpark i Nordsjön, förklarar delvis denna ökning. Byggandet av tre andra parker år 2030 gör att Danmark, som aldrig har investerat i kärnkraft, kan förbättra sig ytterligare tack vare vinden.

15/10/2020

Descubra mais