Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I Österrike vände sig Austrian Power Grid AG till Omexom för att tillhandahålla elförsörjningen till sin nya 380 kV-luftledning för kraftöverföring, belägen i ett bergsområde i Salzburg.

Det österrikiska nätet för extra hög spänning utmärks av en ringstruktur genom vilken el kan transporteras till användarna i båda riktningarna. Ringnät försedda med skyddsmekanismer och automatiska brytare vid in- och utloppet till varje station har den fördelen att de erbjuder driftskontinuitet vid incidenter samt att det går att utföra underhållsarbeten på delar av installationen utan produktionsstopp.

Austrian Power Grid AG:s nuvarande 220-kV-ledning, som förbinder understationen i Elixhausen (Flachgau) med den Tauern i Kaprun (Pinzgau) i förbundslandet Salzburg, är från 1960.

Anläggningen av en ny luftledning med en spänning på 380 kV var nödvändig, både för att garantera Österrike en trygg energiförsörjning och för att landet ska kunna nå sina energiomställningsmål. Den befintliga 220 kV-ledningen utgör i själva verket en flaskhals, särskilt vid överföring av förnybar energi (i synnerhet från vindkraftssektorn som expanderar snabbt i Österrike) till kraftnätet.

“På grund av dessa begränsningar fick vi avsätta fyra och ett halvt år för arbetet istället för två år som är det vanliga för ett projekt i den här storleksordningen.”

380 kV-ringen kommer därför att bli den nya ryggraden i Österrikes elförsörjning. Den nya 128 km långa Salzburg-ledningen kommer att kosta cirka 890 miljoner euro att bygga och kompletterar elnätet i västra delen av landet.

”Byggandet, som också omfattar en uppgradering av nätet och uppförande av nya understationer och noder, inleddes i januari 2020. Ledningen förväntas vara klar i april 2024”, berättar Jens Schulz, chef för divisionen för luftledningsanläggning syd/väst vid Omexom Hochspannung i Österrike, ett VINCI Energies-företag med inriktning mot energiinfrastruktur som har hand om projektet.

Innovativa byggmetoder

Byggandet av den nya ledningen innebär dock vissa utmaningar till följd av regionens bergiga terräng. ”Platsens alpina läge gör det svårt att nå fram till vissa av ledningsstolparna, för att inte tala om väderförhållandena i bergen”, förklarar divisionschefen vid Omexom Hochspannung.

Han beskriver också en annan svårighet: ”Vi har också behövt ta hänsyn till den begränsade tillgängligheten i områden som är skyddade, t ex för att fåglar bygger bo där, och till förbud mot trädfällning under vissa delar av året. På grund av dessa begränsningar fick vi avsätta fyra och ett halvt år för arbetet istället för två år som är det vanliga för ett projekt i den här storleksordningen.”

För att anpassa sig till dessa speciella förhållanden behövde företaget bygga ut det befintliga vägnätet i skogarna, använda lastbilar anpassade till smala vägar och kranar installerade på mobila plattformar. På vissa ställen planerar man att använda sig av linbanor och helikoptrar. I vissa fall behöver man använda en så kallad derrickkran för att kunna utföra arbetet i bergsterrängen, då ledningsstolparna står på platser som inte går att komma åt med en vanlig kran.

Våra team har utbildats av schweiziska och italienska partnerföretag som är specialiserade på dessa tekniker”, säger Jens Schulz. Det innovativa i projektet handlar alltså till stor del om förmågan att kunna tillämpa ett så brett spektrum av byggmetoder.

16/06/2022