Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VIPs, forskare, ledare inom näringslivet och opinionsbildare delger tankar kring nyheter och nyckelfrågor inom den digitala omvandlingen och energiövergången.

Återtillverkning renoverar alla inre komponenter i en maskin för att göra den mer tillförlitlig och uppdaterad. I nuvarande ekonomi- och miljösammanhang har detta nya tillvägagångssätt allt för att utvecklas.

Inom industrin utsätts maskiner för hård prövning. Den intensiva användningen påskyndar slitaget. För att inte tala om föråldringen av mjukvarufunktioner eller den nödvändiga anpassningen till de senaste bestämmelserna. Som alternativ till att köpa ny utrustning, framstår återtillverkning mer och mer som en intressant lösning.

Denna metod är mer än en vanlig reparation. Det handlar mer om att renovera en maskin genom att byta vissa komponenter mot mer avancerad teknik. De element som oftast berörs är i allmänhet de mekaniska delarna, programvaran eller delar relaterade till styrsystem. Ett riktigt återställningsarbete, men framför allt modernisering och uppgradering av utrustningen. Återtillverkning är möjligheten att ge ett nytt och längre liv åt en maskin.

Återtillverkning är möjligheten att ge ett nytt liv åt en maskin.

Tekniken är förvisso inte ny inom industrin, i synnerhet inte inom den tunga industrin som är starkt beroende av utrustning som kräver stora investeringar.

Men i det nuvarande krissammanhang där kostnadsminskningar eftersträvas mer än någonsin, är återtillverkning ett alternativ som återfår en viss dragningskraft hos alla industrisektorer. Denna lösning, som är en del av det mer allmänna tillvägagångssättet för cirkulär ekonomi, har också fördelen att möta miljökraven på att minska utsläppen av växthusgaser genom att minska materialslöseri och förbrukning av nya resurser.

Mellan 20 och 40 % besparing

Processen gör det således möjligt att förbättra maskinernas prestanda samtidigt som kostnaderna reduceras. Det kan till och med bli en konkurrensfördel tack vare säkerställandet av reservdelsförsörjning, möjligheten att sänka priserna på sina produkter eller infriandet av kundernas förväntningar.

Enligt European Remanufacturing Network  motsvarar renoverad utrustning mellan 60 och 80 % av kostnaden för en ny produkt tack vare de besparingar som uppnås genom materialåtervinning.

I fråga om energibesparingar är det dock nödvändigt att se till hela maskinens livscykel för att utvärdera nyttan med att tillämpa återtillverkning. En annan försiktighetsåtgärd att vidta är att hitta rätt balans mellan den nödvändiga investeringen och den i allmänhet kortare livslängden för en renoverad maskin jämfört med ny utrustning.

Men processen har sina begränsningar för viss utrustning, till exempel för komponenter relaterade till elsäkerhet, vars specifikationer ofta är mycket krävande.

En lösning som fortfarande används för lite

Den första rekommendationen före påbörjandet av en återtillverkningsprocess är därför att göra en detaljerad analys av behoven att renovera sina maskiner. För att respektera produktspecifikationerna är det också viktigt att inte försumma testfasen. Detta kräver anlitande av högkvalificerad personal.

Slutligen är det viktigt att se till att den renoverade maskinen har garanti som täcker all utrustning.

Återtillverkning är idag möjligt inom ett stort antal sektorer, men trots de uppenbara ekonomiska och miljömässiga fördelarna, är det tyvärr fortfarande en lösning som fortfarande används alltför lite inom industrisektorn. Denna teknik gör det dock möjligt att använda modernare och effektivare maskiner utan att behöva byta utrustning, samtidigt som produktiviteten ökar.

 

15/11/2021

Av Marcos Salido, projektledare på Actemium

Av Marcos Salido, projektledare på Actemium

Upptäck mer