VIPs, forskare, ledare inom näringslivet och opinionsbildare delger tankar kring nyheter och nyckelfrågor inom den digitala omvandlingen och energiövergången.

Genom att lagra energi möter man utmaningen om att garantera en flexibel och pålitlig eltillförsel från energikällor som är beroende av väderleken. De tekniska framstegen ger här en värdefull fördel.

Utvecklingen av förnyelsebara energier som vindkraft och solkraft lovar gott i kampen mot klimatuppvärmningen. Men vägen till en bred energiomställning är fortfarande kantad av hinder och utmaningar. Den huvudsakliga svårigheten idag är att hantera den svåra balansgången mellan en mer varierad elproduktion och en varierande efterfrågan som är resultatet av konsumenters nya beteenden. Vindkraft och solkraft är per definition beroende av vädret och till skillnad från fossila bränslekällor kan de inte aktiveras för att tillfredsställa ändrade konsumentbeteenden. Men utvecklingen av smarta kraftnät kan erbjuda mer flexibla och mer reaktiva lösningar samtidigt som ny produktion, efterfrågan och energilagring gör inträde på marknaden.

Tekniken har gjort stora framsteg

Energilagring är en av de smarta kraftnätens viktigaste komponenter. Det kan både spara på ett energiöverskott för senare bruk och samtidigt skapa en kompletterande energikälla att använda när efterfrågan överstiger produktionen. Under de senaste åren har utvecklingen av ny teknik kopplat till batterier, tryckluftssystem, gasdrift och svänghjul gjort lösningarna allt mer pålitliga. Omexom, VINCI Energies varumärke med fokus på energiomställning, har spelat en avgörande roll i utvecklingen och implementeringen av en del av dessa innovationer, bland annat med litiumjon-batterier. I Nederländerna har Omexom nu avslutat installationen av en första batterilagringsenhet i Europa för en av de globala energijättarna, AES. Anläggningen utgörs av litiumjon-lagringsbatterier på 10 MW som kan bibehålla en konstant frekvens på 50Hz. Den har därmed blivit en reservlösning för det lokala transportnätverksbolaget Tennet.

Lagring, ett löfte om besparingar

Men energilagring är inte endast till för elnätverksoperatörer. Andra företag har också anledning att använda sig av lagringsteknik för att minska sina elkostnader, genom att till exempel använda sig av en reserv under vissa tider på dygnet då elen är dyrare.

Energilagring är en nyckelkomponent i ett smart, flexibelt och ansvarstagande kraftnät

Även hushåll kan göra stora besparingar. Genom att till exempel lagra energi via solpaneler på taken kan man spara lika mycket energi som man köper. Resan mot ett ökat användande av energilagringsteknik har påbörjats. Både nätverksoperatörer och företag kan genom tekniken uppfylla löften om hållbar utveckling och hushåll kan minska sina utsläpp och energiutgifter.

Kortsiktigt går det till exempel att tänka sig att man börjar använda litiumjon-batteriteknik som är särskilt anpassad till energilagring på fabriker, kontor, hus och fordon. Då kan energilagringen också bli en nyckelkomponent i ett smart, flexibelt och ansvarstagande kraftnät som helt och fullt drivs av förnyelsebara energikällor.

12/03/2020

Spencer Thompson, Business Development Director, Omexom UK & ROI

Spencer Thompson, Business Development Director, Omexom UK & ROI

Upptäck mer

Alain De Pauw, säkerhetschef, Axians Tyskland Alain De Pauw, säkerhetschef, Axians Tyskland

Cybersäkerhet: Förebyggande säkerhetsåtgärder för att skydda dig och din dator bör prioriteras

Under de senaste månaderna har många anställda varit tvungna att jobba hemifrån. Det betyder att...

Läs artikeln

Yves Pellemans, CTO Axians Cloud Builder Yves Pellemans, CTO Axians Cloud Builder

Dataanalys och AI är nyckeln till 2000-talet: så varför vänta?

Det finns många hinder för genomförandet av stora AI-projekt; inklusive obeprövad multi-cloud-arkitektur, svårigheter att sätta...

Läs artikeln