Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

João Guarda, som är chef-datavetare på Axians i Portugal och även AI-handledare på Leonard, strävar efter att ha fyra viktiga egenskaper – nyfikenhet, kreativitet, ödmjukhet och uthållighet – samtidigt som han utför sitt arbete på ett ansvarsfullt sätt och försöker ha en positiv inverkan på människors liv och på planeten.

Långt bort från de alarmistiska berättelserna men också från de alltför gynnsamma recensionerna om artificiell intelligens, känner João Guarda till gränserna för AI och är medveten om hur mycket ansvar detta innebär. Som chef-datavetare på Axians i Portugal är han vid 27 års ålder bland dem som utformar denna nya teknik.

”När man arbetar inom AI måste man ständigt tänka på etiken och konsekvenserna av det som man gör”, säger den unge portugisiske ingenjören. ”Med tiden kommer AI-tillämpningar att påverka alla våra vardagliga verktyg. Därför är det mycket viktigt att säkerställa skydd för privatlivets okränkbarhet, vilket är ett villkor för att godta de möjligheter som AI erbjuder.”  

Detta ansvarsfulla tillvägagångssätt och arbetet för att höja medvetenheten är någonting som João Guarda har genomfört i praktiken som en del av sin nya roll. I oktober 2022 gick han med i AI-programmets handledningsteam. Detta program drivs av Leonard, VINCI:s innovationsplattform, och hjälper koncernens enheter att planera och utveckla AI-projekt.

”Fram till maj år 2023 kommer jag att ha två roller hos Leonard. Den första handlar om att utbilda medarbetarna på VINCI:s olika affärsenheter i AI. Den andra fokuserar på ett forskningsprojekt, som leds av en koncernenhet och som syftar till att koppla samman AI och observation av planeten.”

Programmet, som ”fortfarande befinner sig i ett förberedande skede”, gör honom entusiastisk. ”Det är jättespännande! Det är som att konstant gå på en bergskam. Man måste ständigt ifrågasätta sig själv. Och jag lär mig mycket om hur satelliter fungerar.”

Kvaliteter och färdigheter

João Guarda har alltid gillat mångfalden i de projekt och sektorer där han arbetar på Axians. ”Men med Leonard öppnar den mer internationella aspekten av arbetet nya horisonter,” säger han.

”När man arbetar inom AI måste man ständigt tänka på etiken och konsekvenserna av det som man gör”

Vinci-koncernens innovationsplattform ger honom också möjlighet att vidareutveckla de fyra huvudegenskaper som han anser vara nödvändiga i hans arbete som datavetare: ”nyfikenhet, som man behöver om man skall ta tag i de olika tekniker och branscher där vi arbetar; kreativitet, vilket är viktigt för att fortsätta få nya idéer att testa; ödmjukhet, utan vilken det är svårt att ifrågasätta de lösningar som fungerar men som inte uppfyller kundernas behov helt och hållet; och slutligen uthållighet, eftersom man måste fortsätta även vid motgångar.” 

Dessa egenskaper har gjort det möjligt för honom att utmärka sig i en roll som kräver en rad olika färdigheter. ”Först måste man kunna identifiera AI-användningsfall genom behov som uttrycks av affärsområden eller affärssektorer. Man måste sedan gå vidare till projektets genomförandefas och ta fram en modell på basis av en analys av data som har rensats och förberetts i förväg. Sist men inte minst måste man vara skicklig på att bilda och leda ett arbetslag internt och med kunden för att slutföra projektet.”

Påverkan på det dagliga livet

En av de uppgifter som han varit med om att lösa, är särskilt viktig för honom: framtagningen av en tillämpning för att upptäcka tecken på hjärtinfarkt eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). ”Den AI-baserade fjärrövervakningsappen mäter flera fysiologiska parametrar (blodtryck, vikt, hosta etc.), vilket gör det möjligt att förvarna patienter och deras läkare för en eventuell attack en vecka innan den slår till”, förklarar João Guarda.

Det var främst det positiva inflytande som AI kan ha på människors vardag som motiverade João Guarda, som då var student vid den tekniska fakulteten på Portos universitet, att bestämma sig för att rikta in sig mot detta område.

”AI kan vara till hjälp för att åstadkomma små saker, såsom att automatisera långtråkiga uppgifter, såväl som stora saker genom att optimera energiförbrukningen eller minska pappersanvändningen till exempel.” Dessa är bara några av de innovationer som João Guarda avser att bidra till under de närmaste åren på Axians, även om det stör hans intresse för att titta på fotbollsmatcher på tv, särskilt när FC Porto spelar.

 

Foto kredit: ©Pau Storch

21/04/2023

Upptäck mer