Startupbolag och stora koncerner: Hur kan vi nå längre?

Stora koncerner och startupbolag måste lägga i en högre växel för att ytterligare optimera sina partnerskap. Utvecklingsmarginalerna är stora och god praxis börjar visa sig, enligt Bernhard Kirchmair, Chief...

Läs artikeln