Den reversibla byggnaden – ett smidigt svar på klimatutmaningarna?

Bland byggherrarna har man börjat utveckla byggnader som är reversibla. För en produktion i större skala behöver emellertid tekniska såväl...

Läs artikeln

Öppna lösningar för att accelerera utvecklingen av e-hälsa

Cegelec 3S, en verksamhet inom VINCI Energies, har precis skapat ett designkontor avsett för digitaliseringen av vårdinrättningar. Syftet är att...

Läs artikeln

Irland tillför solenergi till sin förnybara energimix

Irlands nya ambitioner avseende solenergiproduktion öppnar en ny marknad där VINCI Energies har positionerat sig från början. Omexom RE Solar...

Läs artikeln

Förnybara energikällor: Fem innovativa lösningar för tätbefolkade områden

Nya lösningar dyker upp över hela världen för att starkt urbaniserade områden ska kunna öka sin tillgång till grön energi...

Läs artikeln

Covid-19 sätter inomhusluftens kvalitet i fokus

Pandemin har gjort inomhusluftens kvalitet till en viktig folkhälsofråga. En stor utmaning för hela den tertiära fastighetssektorn såväl som för...

Läs artikeln

Av Marcos Salido, projektledare på Actemium Av Marcos Salido, projektledare på Actemium

Återtillverkning eller konsten att kombinera hållbarhet och prestanda

Återtillverkning renoverar alla inre komponenter i en maskin för att göra den mer tillförlitlig och...

Läs artikeln