Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Juridisk information

Syftet med webbsidan som nås via www.theagilityeffect.com (”Webbsidan”) är att tillhandahålla information till användarna för personligt bruk.

Redaktör

Webbsidan ägs av VINCI Energies, ett franskt aktiebolag (“société anonyme”) med delat kapital på 123 063 040 Euros, registrerat vid Handels- och företagsregistret i Versailles under nummer: B 391 635 844. Registrerad adress är följande:

Bâtiment Tonga – 2169, Boulevard de la Défense – CS 90274 – 92 741 Nanterre Cedex – France.
Tél. 01 57 98 61 02

MOMS nummer (TVA): FR88391635844
Chefredaktör Sabrina THIBAULT, Kommunikationsansvarig för VINCI Energies S.A.

Webb-hotell

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18 D18 P521,
Republiken Irland
Registrerat vid Handels- och företagsregistret i Dublin under nummer: 419 423 728.

Allmänna användarvillkor

Webbsidan är ett originalarbete som skyddas av immaterialrätt. All reproduktion och representation, vare sig delvis eller fullständig, i annat syfte, på vilken media som helst och utan specifikt förhandstillstånd av VINCI Energies är förbjudet och innebär en överträdelse av immaterialrätten enligt bestämmelserna i Artikel L 335-2 och det franska immaterialrättkodexet. Den som gör sig skyldig till överträdelse kan stå till svars enligt civilrätten och straffrätten.

Webbsidan och alla dess delar, inklusive och i synnerhet varumärken, texter, illustrationer, loggor, företagsnamn, produkter och fotografier ägs exklusivt av VINCI Energies eller dess dotterbolag. Varumärket VINCI Energies och alla kommersiella varumärken som refereras till på Webbsidan är registrerade varumärken. All reproduktion, representation och/eller nyttjande av dessa varumärken, delvis eller fullständigt, är därför förbjudet. Dessutom kan inte VINCI Energies bli ansvarig för sådant nyttjande.

Informationen som Webbsidan innehåller är inte bunden till något kontrakt och kan ändras utan förhandsbesked.

VINCI Energies ansvarar inte för några hypertext-länkar på Webbsidan som leder till andra webbsidor eller, i allmänhet, till någon existerande internet-källa.

Användandet av denna Hemsida är endast användarens ansvar. VINCI Energies ger inga garantier av några slag, vare sig uttryckligen eller underförstått, angående användandet.

Fransk lagstiftning

Denna juridiska information och Webbsidans allmänna användarvillkor är bindande under fransk lag

Personliga uppgifter

Enligt gällande lagar i förhållande till personliga uppgifter och, mer specifikt, den Allmänna datasykddsförordningen (“GDPR”) och den franska dataskyddslagen n°78 17 från den 6 januari 1978, bär VINCI Energies ansvaret för hanteringen av personliga uppgifter.

Personliga uppgifter som kan samlas in av användarna är förnamn, efternamn och mejladresser.

Personliga uppgifter hanteras exklusivt av VINCI Energies. Personliga uppgifter samlas in i följande syfte:

  • För att kommunicera med användarna av Webbsidan angående våra aktiviteter via abonnemang till
    nyhetsbrevet under “Håll dig informerad”-delen
  • För att hantera och besvara användarna av Webbsidans frågor via “Kontakta oss”-delen, för att kunna tillhandahålla den information som användarna efterfrågar
  • För att göra det möjligt för användarna som så önskar att prenumerera på nyhetsbrevet

Uppgifterna samlas in på grund av de legitima intressen som innehas av VINCI Energies inom verksamhetsramen.

Personliga uppgifter sparas:

  • Så länge en användare av Webbsidan är abonnerad till nyhetsbrevet efter att ha anmält sig via “Håll dig informerad”-delen
  • Så lång tid som krävs för att en användare av Webbsidans förfrågan ska kunna besvaras under ”Kontakta oss”-delen

Användarna av Webbsidan har rätt att få tillgång till, ändra och radera personliga uppgifter. De har också rätt att motsäga sig eller begränsa hanteringen av personliga uppgifter. Användarna av Webbsidan kan nyttja dessa rättigheter när som helst genom att fylla i kontaktformuläret (ämne att välja för meddelande: RGPD – Granska, ändra eller radera mina personliga uppgifter) eller genom att skriva till:

VINCI Energies
Direction de la Communication
2169, Boulevard de la Défense
92 741 Nanterre Cedex – France

Användarna av Webbsidan kan också när som helst avsluta abonnemanget till nyhetsbrevet som de anmält intresse att få genom att klicka på länken som står med i varje nyhetsbrev.

Slutligen har användarna av Webbsidan också rätt till uppgifters portabilitet samt rätt att vända sig till en övervakande myndighet för klagomål.

Användarna av Webbsidan informeras om att cookies temporärt kan installeras på deras enheter (data, mobil eller surfplatta). De kan acceptera eller vägra att ta emot dessa cookies. För mer information, vänligen läs vår cookies policy.