PPA-avtal främjar koldioxidneutralitet utan prisvolatilitet

Det av staten aviserade slutet på avtalen om inköpsskyldighet avseende förnybar energi har skapat en ny marknad för energiköpsavtal, de...

Läs artikeln

Främja arbetsintegration, ett nytt uppdrag för Facility Management

Sedan 2019 har integrationsföretaget TIM hjälpt personer som står långt från arbetsmarknaden att hitta en varaktig anställning samtidigt som de...

Läs artikeln

När 3D-modellering optimerar utformningen av monteringslinjen

För ett industriföretag är 3D-animation och visualisering av ett 4.0-projekt för monteringslinjen ett värdefullt verktyg för verifiering och beslutsstöd. Actemium...

Läs artikeln

Courbon Software går över till SaaS med hjälp av Axians

Courbon Software, som ger ut programvara för produktionsstyrning, har gått över från hosting till en molnlösning. Axians har bistått företaget...

Läs artikeln

SmartData, det agila och effektiva verktyget som ökar takten i Actemium Oil & Gas projekt

I Brasilien har Actemium Oil & Gas Onshore utvecklat en innovativ intern applikation som gör det möjligt för de olika...

Läs artikeln

Kontinuerlig förbättring av lätta spårvägsfordon, en källa till prestanda

Med den ökande urbaniseringen fortsätter utvecklingsbehovet inom kollektivtrafik att öka. För att möta den ökande efterfrågan, ges ett andra liv...

Läs artikeln

Global Box gör IoT användbart för prediktivt underhåll

Denna hårdvaru- och programvarulösning som utvecklats av Actemium Maintenance Belfort gör det möjligt att på ett likformigt sätt bearbeta data...

Läs artikeln