Digitaliseringen är inget universalmedel mot städernas trafikstockningar!

Cécile Maisonneuve, ordförande för Fabrique de la cité är en av de främsta experterna vad gäller städers stora utmaningar, varav...

Läs artikeln

Mindre utgifter, större komfort

Sjukhus är stora energikonsumenter och inför därför program för att öka energieffektiviteten i byggnaderna. Och det lönar sig! Med sina...

Läs artikeln

Människan är den bästa garantin för prestation

Vårdsystemen och vårdinrättningarna kommer inte att lyckas revolutionera om de inte sätter människan i centrum för målsättningarna och sättet de...

Läs artikeln

Grön lagring, vid energiövergångens horisont

I syfte att lagra elektricitet från vind- och solkraftverk måste industrin utveckla lagringslösningar som i sig är miljövänliga. Energiövergången har...

Läs artikeln

Förorening: mikrosensorer, maxeffekt

I samarbete med Citeos installerade Paris-stad 2018 ett nätverk av mikrosensorer « i mänsklig höjd ». Målet: att finjustera Airparifs...

Läs artikeln

Blockchain, supply chains bästa vän

Blockchain-tekniken gör det möjligt att godkänna transaktioner och kontrakt. Men vare sig det handlar om industrin, livsmedels- eller läkemedelsbranschen, hjälper...

Läs artikeln