Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Världen förändras. Och det snabbt.

Detta nya medium kallat The Agility Effect föddes ur VINCI Energies’ önskan om att granska världens utvecklingar närmare. Och då särskilt energiövergång och digital omvandling som är så centralt för så många av dessa utvecklingar. Vi tänkte att det var väsentligt att använda sig av ett mångfacetterat, multidisciplinärt tillvägagångssätt för att få bättre kännedom om förändringarna och behoven i städer/byggnader/industrin samt för att greppa möjligheternas omfång inom energibranschens nya tjänstetillhandahållande och ny informations- och kommunikationsteknik.

Vi kände också att det var av oerhörd vikt att se hur förändringar gick till och hur det ändrade och ökade takten på våra miljöer. Det var väsentligt att förstå hur och med vem som innovation på ett effektivt sätt bär frukt och avgöra i vilken mån användarmönster blir allt viktigare och styr våra beslut. Detta nya medium produceras för och med våra kunder och parters på ett öppet sätt.

TheAgilityEffect.com finns tillgänglig på nätet och uppdateras med nytt innehåll en gång i månaden. En gång i halvåret publiceras ett artikelutbud i månadstidningsformat och kan laddas ner som PDF från denna sida eller också läsas i tryckt version.