VIPs, forskare, ledare inom näringslivet och opinionsbildare delger tankar kring nyheter och nyckelfrågor inom digital omvandling och energiövergång.

Hur påskyndar man koldioxidfri mobilitet?

Transportsektorn står för en stor andel av utsläppen av växthusgaser. Mot bakgrund av klimatnödläget, vilka är instrumenten för att främja nya transport- och färdsätt, särskilt elektriska sådana? Vilken roll spelar de olika intressenterna, medborgarna, politiken, samhället, företagen? Vilka lärdomar kan...

Läs artikeln

Hur tar vi oss över den digitala omvandlingens energislukande horisont?

I rapporten som publicerades 2018 lyfter The Shift Project fram mycket negativa konsekvenser som den digitala omvandlingen får för miljön. Bör vi vara oroliga?   Hugues Ferreboeuf. För det första lyfts nu ämnet äntligen fram ur dimman. Det var just denna dimma som drev Shift Project, för tre...

Läs artikeln