PPA-avtal främjar koldioxidneutralitet utan prisvolatilitet

Det av staten aviserade slutet på avtalen om inköpsskyldighet avseende förnybar energi har skapat en ny marknad för energiköpsavtal, de...

Läs artikeln

Medvind för den havsbaserade vindkraften

Europeiska kommissionen genomför under de kommande årtiondena en mycket proaktiv strategi för havsbaserad vindkraft. Genom förvärvet av EWE Offshore i...

Läs artikeln

Ökade transporter på inre vattenvägar, ett bevis på miljövänlig mobilitet

Moderniseringen av slussar i vattenvägsnätet Centre-Bourgogne som genomförs av den franska vattenvägsmyndigheten ”Voies Navigables de France” (VNF) i samarbete med...

Läs artikeln

I Tyskland påskyndar Flensburg avvecklingen av kol

Genom att investera i ett nytt gaskraftverk kommer staden Flensburg i norra Tyskland att minska koldioxidutsläppen med 40 % samtidigt...

Läs artikeln