Tillgänglighetsförklaring

VINCI Energies har åtagit sig att tillgängliggöra sin webbplats www.theagilityeffect.com i enlighet med
artikel 47 i lag nr 20005-102 av den 11 februari 2005.

Strategin och åtgärderna för detta ändamål är under utveckling och kommer att resultera i
offentliggörandet av en flerårsplan kompletterad med en handlingsplan för innevarande år.

Status för efterlevnad

Fram tills nu uppfyller www.theagilityeffect.com inte det allmänna riktmärket för förbättring av
tillgängligheten.

Testresultat

En efterlevnadsrevision pågår, vars resultat kommer att offentliggöras på denna sida.

Innehåll som inte är åtkomligt

Är under process för identifiering

Upprättande av denna tillgänglighetsförklaring

Denna förklaring utfärdades den 05/01/2021

Teknik som används för att skapa webbplatsen:

  • HTML5
  • CSS
  • JavaScript
  • CMS WordPress

Återkoppling och kontakt

Om du inte kan komma åt innehåll eller en tjänst kan du kontakta webbplatsansvarig för att bli hänvisad
till ett tillgängligt alternativ eller för att erhålla innehållet i ett annat format.

Rättsmedel

Denna procedur ska användas i följande fall: Du har till webbplatsansvarig rapporterat ett
tillgänglighetsproblem som hindrar dig från att komma åt innehåll eller någon av
portaltjänsterna och du har inte fått något tillfredsställande svar.

– Skriv ett meddelande till justitieombudsmannen

Kontakta justitieombudsmannens lokala ombud i din region

– Skicka ett brev per post (gratis, frimärke behövs ej) Défenseur des droits Libre réponse 71120 75342
Paris Cedex 07