Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VINCI Energies har åtagit sig att göra sin webbplats tillgänglig i enlighet med artikel 47 i lag nr 2005-102 av den 11 februari 2005.

I detta syfte genomför företaget den strategi och vidtar de åtgärder som beskrivs i den fleråriga plan som för närvarande håller på att utarbetas.

Denna tillgänglighetsförklaring gäller VINCI Energies webbplats The Agility Effect.

STATUS FÖR ÖVERENSSTÄMMELSE

Agility Effect-webbplatsen är endast delvis förenlig med RGAA 4.1 nivå Dubbel-A (AA) på grund av de avvikelser och undantag som anges nedan.

TESTRESULTAT

Ipedis granskning av överensstämmelsen visar att graden av överensstämmelse uppgår till 87,50 %:

 • 49 kriterier är uppfyllda;
 • 7 kriterier är inte uppfyllda;
 • 50 kriterier är inte tillämpliga.

INNEHÅLL SOM INTE ÄR ÅTKOMLIGT

Innehållet som förtecknas nedan är inte åtkomligt av följande skäl.

Brist på överensstämmelse

Flera element med bristande överensstämmelse beskrivs i det här dokumentet, varav vissa återkommer på flera sidor:

 • Vissa länkar är inte tydliga för användarna av skärmläsaren;
 • Knapparnas tillgängliga namn är inte tydliga för användarna av skärmläsaren;
 • Felmeddelanden skickas inte till skärmläsaranvändarna;
 • Skärmläsaranvändarna informeras inte om textändringar;
 • Ändringar i språkval visas inte i källkoden;
 • Fokus är inte synligt för vissa uppgifter;
 • Textrutorna har inga etiketter som informerar skärmläsaranvändarna om dess syfte;
 • Tabuleringsordningen är inkonsekvent på vissa sidor.

Undantag för oproportionerlig avgift

Inget undantag har identifierats

Innehåll som inte omfattas av tillgänglighetsskyldigheten

Google reCaptcha

FASTSTÄLLNING AV DENNA TILLGÄNGLIGHETSFÖRKLARING

Denna förklaring fastställdes den 28/11/2022.

Teknik som använts för att skapa webbplatsen:

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Testerna av webbsidorna utfördes med följande kombinationer av användaragenter och skärmläsare:

 • NVDA med Google Chrome

Följande verktyg användes under utvärderingen:

 • Web Developer Toolbar
 • Contrast Color checker WCAG
 • Accessibility insights for web
 • Axe dev tool Zoom Text Only
 • PDF Accessibility Checker (PAC) 2021

Sidor på webbplatsen som har varit föremål för verifiering av överensstämmelse:

 • Välkomstsida
 • Kontakt
 • Lagliga omnämnanden
 • Tillgänglighet
 • Sökning
 • ICT
 • Prestanda
 • Courbon Software går över till SaaS-läge med hjälp av Axians
 • Agility Leaders
 • Emmanuelle Duez, energin i företagets elementarpartiklar
 • Agility Focus
 • Vätet blir grönt
 • Om Agility
 • Agility Flash
 • Agility Åsikter
 • Cybersäkerhet: prioritet för förebyggande för att skydda dig och din dators effektivitet

ÅTERKOPPLING OCH KONTAKT

Om du inte kan komma åt innehåll eller en tjänst, kan du ta kontakt med den webbplatsansvarige för att bli hänvisad till ett tillgängligt alternativ eller för att erhålla innehållet i ett annat format.

Ta kontakt med VINCI Energies kommunikationsavdelning på följande e-postadress:
theagilityeffect@vinci-energies.com

RÄTTSMEDEL

Detta förfarande bör användas i följande fall:

Till den webbplatsansvarige har Du rapporterat ett tillgänglighetsproblem , som hindrar dig från att komma åt innehåll eller någon av portalens tjänster och du har inte fått något tillfredsställande svar.