Hur man minskar sina kostnader och sin time-to-market med hjälp av VR

Genom att använda sig av virtual reality inverkar nu digitala tekniker på hela konstruktionsfasen för fordon och även på produktionslinjer....

Läs artikeln

2010–2020, tio år av omställning i industri-sektorn

På tio år har den snabba digitala utvecklingen skapat helt nya förutsättningar inom industrin. Många av de applikationer som tillkommit...

Läs artikeln

Omorientering av den ekologiska strategin

Med ”vingt et un vingt-deux” (tjugoett tjugotvå), ett företag som arbetar med ekologisk omställning, guidar Vincent Rabaron företag, bland annat...

Läs artikeln

Bruno Nicolas Bruno Nicolas

Industrin kan bli en del av lösningen på klimatproblemet

Covid-19-pandemin har kastat om prioriteringarna. Kampen mot klimatuppvärmningen verkar inte längre vara högst på agendan,...

Läs artikeln

Laserteknik används i kvalitetsyfte och för industriell säkerhet

I Schweiz har två verksamheter inom VINCI Energies installerat ett system med lasermarkering för hålborrning i byggnader, vilket förbättrar både...

Läs artikeln

Startupbolag och stora koncerner: Hur kan vi nå längre?

Stora koncerner och startupbolag måste lägga i en högre växel för att ytterligare optimera sina partnerskap. Utvecklingsmarginalerna är stora och god praxis börjar visa sig, enligt Bernhard Kirchmair, Chief...

Läs artikeln