Bruno Nicolas Bruno Nicolas

Industrin kan bli en del av lösningen på klimatproblemet

Covid-19-pandemin har kastat om prioriteringarna. Kampen mot klimatuppvärmningen verkar inte längre vara högst på agendan,...

Läs artikeln

Laserteknik används i kvalitetsyfte och för industriell säkerhet

I Schweiz har två verksamheter inom VINCI Energies installerat ett system med lasermarkering för hålborrning i byggnader, vilket förbättrar både...

Läs artikeln

Startupbolag och stora koncerner: Hur kan vi nå längre?

Stora koncerner och startupbolag måste lägga i en högre växel för att ytterligare optimera sina partnerskap. Utvecklingsmarginalerna är stora och god praxis börjar visa sig, enligt Bernhard Kirchmair, Chief...

Läs artikeln

Skydda hälsan med digital spårning av läkemedel

För att bekämpa förfalskningar blir det på många marknader allt mer nödvändigt att registrera läkemedel i serier. Courbon Software, en del av VINCI Energies, visar framfötterna i ämnet och...

Läs artikeln

Belgien testar nytt system för att förebygga bränder

En kombination av PYROsmart®-kameror (ett intelligent system med infrarött ljus) och automatiska sprinklerssensorer ger sophanteringsföretaget Renewi ett mycket effektivt säkerhetssystem.   I Belgien testas nu en helt ny teknik för att förutse,...

Läs artikeln

Hur Quick Scan Energy kan minska en fabriks energikostnader

Quick Scan Energy är ett energirevisionsverktyg som utvecklats av Actemium och som möjliggör att dra ned på energikostnaderna på ett...

Läs artikeln

Hur data och AI optimerar kontinuerlig förbättring

Panasonic experimenterar med en kontinuerlig förbättringsmetod av tillverkningsprocesserna. Gemba är en variant av Toyotas kaizen, ett tillvägagångssätt som är kopplat...

Läs artikeln

AI:s intåg inom biltillverkning

Bilindustrin iakttar försiktighet när det gäller att tillämpa artificiell intelligens inom produktionsprocesserna. Framför allt av effektivitets- och lönsamhetsskäl. Vid en...

Läs artikeln