Hur Quick Scan Energy kan minska en fabriks energikostnader

Quick Scan Energy är ett energirevisionsverktyg som utvecklats av Actemium och som möjliggör att dra ned på energikostnaderna på ett...

Läs artikeln

Hur data och AI optimerar kontinuerlig förbättring

Panasonic experimenterar med en kontinuerlig förbättringsmetod av tillverkningsprocesserna. Gemba är en variant av Toyotas kaizen, ett tillvägagångssätt som är kopplat...

Läs artikeln

AI:s intåg inom biltillverkning

Bilindustrin iakttar försiktighet när det gäller att tillämpa artificiell intelligens inom produktionsprocesserna. Framför allt av effektivitets- och lönsamhetsskäl. Vid en...

Läs artikeln

« French health tech », startup-bolag som mår bra

Vårdbranschen är en av branscherna som kommit längst i frågan om innovation. Trots många internationella konkurrenter kan Frankrike ändå räkna...

Läs artikeln

En professur för morgondagens yrken

Kan man tänka sig något bättre än en tjänst som professor inom utbildning och forskning för att upptäcka morgondagens yrken?...

Läs artikeln

AI ligger i centrum för framtidens industri

För att Industri 4.0:s allt mer högteknologiska verkstäder ska fungera söker färetag allt mer datakompetens och kunskap om artificiell intelligens....

Läs artikeln

Blockchain, supply chains bästa vän

Blockchain-tekniken gör det möjligt att godkänna transaktioner och kontrakt. Men vare sig det handlar om industrin, livsmedels- eller läkemedelsbranschen, hjälper...

Läs artikeln

Hur förebyggande underhåll leder till minskade kostnader

Förebyggande underhåll, som omfattar IoT, big data och algoritmer hjälper till att föregripa funktionsstörningar genom att utnyttja data från processer...

Läs artikeln