I Tyskland banar intelligent belysning väg för den smarta staden

Omexoms smart lighting-lösning We-Light Open möjliggör en permanent tillförsel av el till gatubelysningen och en finjustering av belysningen i staden....

Läs artikeln

Chief resilient officer – en ny nyckelperson i den framtida staden

De återkommande värmeböljorna i Europa i fjol är en påminnelse om att myndigheterna inte längre kan lösa klimatfrågan från fall...

Läs artikeln

”GDPR är en möjlighet för smarta städer”

Sedan GDPR trädde i kraft 2018 har den begränsat möjligheten att använda ansiktsigenkänningsteknik i europeiska städer. Men har den satt...

Läs artikeln

Digitaliseringen är inget universalmedel mot städernas trafikstockningar!

Cécile Maisonneuve, ordförande för Fabrique de la cité är en av de främsta experterna vad gäller städers stora utmaningar, varav...

Läs artikeln

Från ”ljusstaden” till ”stadsljusen”

Ljuset är en oumbärlig del av stadsbilden, det prioritetsordnar stadsmiljöer och påverkar stadsvanorna. Idag står belysning i centrum för diskussioner...

Läs artikeln