Den självkörande minibussen, en mobilitetslösning på landsbygden

För första gången på landsbygden i Drôme i Frankrike rullar en självkörande buss – kallad Beti – på allmän väg....

Läs artikeln

Hur Israel blev ett nav för mobilitetssinnovationer

Delad mobilitet, förvaltning av bilparker, uppgiftsbehandling för transporter, e-mobilitet, uppkopplade och självkörande fordon … Israel är hem för över 500 startups...

Läs artikeln

Belysningen, en identitetsmarkör för La Défense

För att stärka identiteten och stadsintegrationen i ett av Europas ledande affärsdistrikt har Paris La Défense valt att förädla de...

Läs artikeln

Lösningar runt om i världen för att finansiera mobiliteten i ett fossilfritt samhälle

Utfasningen av fossila bränslen inom mobilitetssektorn, som står för en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser, kräver stora investeringar...

Läs artikeln

Tre europeiska städer återuppfinner stadslogistik genom att främja flodfrakt

För att minska den fossildrivna trafiken i stadens centrum förlitar sig vissa europeiska storstäder på en kombination av flodtransport och...

Läs artikeln

Hur underlättar programvaran Waze i städerna?

Efter att ha blivit ett verkligt alternativ till att reglera stadsområden orsakar WAZE-applikationen spänningar i samhället. Ett fördjupat samarbete som...

Läs artikeln