Irland tillför solenergi till sin förnybara energimix

Irlands nya ambitioner avseende solenergiproduktion öppnar en ny marknad där VINCI Energies har positionerat sig från början. Omexom RE Solar...

Läs artikeln

Öppna lösningar för att accelerera utvecklingen av e-hälsa

Cegelec 3S, en verksamhet inom VINCI Energies, har precis skapat ett designkontor avsett för digitaliseringen av vårdinrättningar. Syftet är att...

Läs artikeln

På Martinique, ett första ekokvarter med ett dubbelt ekologiskt och socialt syfte

Att kombinera miljökrav med social integration, detta är det dubbla syftet med projektet Bon Air Ecoquartier Caribéen där Getelec Collectivités...

Läs artikeln

Elektrisk mobilitet ökar i omfattning

I ett landskap där olika krafter ska samexistera för batteriladdning, undanröjs hindren gradvis och gör elbilen till en produkt som...

Läs artikeln

Utmaningarna för elektrisk mobilitet

Industriföretag och offentliga myndigheter mobiliserar sig för elektrisk mobilitet. Många utmaningar kvarstår inom områdena laddinfrastruktur, lagring och miljöpåverkan. Men denna...

Läs artikeln