Hur data och AI optimerar kontinuerlig förbättring

Panasonic experimenterar med en kontinuerlig förbättringsmetod av tillverkningsprocesserna. Gemba är en variant av Toyotas kaizen, ett tillvägagångssätt som är kopplat...

Läs artikeln

Hur Belgien omformar sitt sjukhussystem

Omgrupperingar, moderniseringar och besparingar: den belgiska regeringen har påbörjat en stor omorganisation av sitt sjukhussystem. För de yrkesverksamma inom byggnadsbranschen...

Läs artikeln

Mot verkligt lokala nav

Skapandet och byggandet av framtida vårdcentraler måste innefatta specifika krav, både tidsbestämda och platsbegränsade, funktionella och säkerhetsmässiga. Oktober 2013. Ministeriet...

Läs artikeln

AI står i centrum för omstruktureringen av sjukhus

Artificiell intelligens är redan är stor del av diagnosutformningen och forskningen kring nya behandlingar, men det kommer också att bli...

Läs artikeln

Sjukhuset, i hjärtat av vårdssystemets omstrukturering

Det franska vårdssystemet kan inte längre undvika att omstrukturera sin organisation med tanke dels på användarna som vill ha mer...

Läs artikeln

Ett paradigmskifte för företagen

Den digitala tekniken vänder upp och ner på arbetsmarknaden. Nya yrken som är i hög grad tekniska uppstår och kräver...

Läs artikeln

Det går inte att skilja på en stads och en byggnads energiprestanda

Ny praxis inom produktionen och konsumtionen av energi på lokal nivå gör byggnader och dess invånare till aktörer i dialog...

Läs artikeln