Byggbranschen tar sig an koldioxidavtrycket

Para contribuir para a transição energética, o setor da construção civil deve reduzir sua pegada de carbono. Mas como se...

Läs artikeln

Kvaliteten på luften inomhus är en folkhälsofråga för fastighetsbranschen

Vi andas cirka 85 procent inomhusluft under våra liv, en luft som ofta är förorenad. Det är en folkhälsofråga som...

Läs artikeln

Innovation för bättre personsäkerhet på äldreboenden

Hur kan man minska insatstiden när en boende har ramlat? En uppkopplad sänggavel har utvecklats av flera företag i samarbete...

Läs artikeln

Cegelec 3S samarbetar med studerande och innoverar inom säkerheten

I syfte att uppmuntra innovation har företaget öppnat sig mot staden Caens akademiska ekosystem. Tillsammans med studerande har VINCI Energies’...

Läs artikeln

”Nya typer av arbetsplatser leder företagen till innovation”

I juni 2019 vidtog den franska regeringen särskilda åtgärder i syfte att uppmuntra nya former av arbetsplatser. Frågan är hur...

Läs artikeln

Hur Belgien omformar sitt sjukhussystem

Omgrupperingar, moderniseringar och besparingar: den belgiska regeringen har påbörjat en stor omorganisation av sitt sjukhussystem. För de yrkesverksamma inom byggnadsbranschen...

Läs artikeln

Mot verkligt lokala nav

Skapandet och byggandet av framtida vårdcentraler måste innefatta specifika krav, både tidsbestämda och platsbegränsade, funktionella och säkerhetsmässiga. Oktober 2013. Ministeriet...

Läs artikeln

Sjukhuset, i hjärtat av vårdssystemets omstrukturering

Det franska vårdssystemet kan inte längre undvika att omstrukturera sin organisation med tanke dels på användarna som vill ha mer...

Läs artikeln