Läs om hur ledare inom näringslivet och opinionsbildare ser på agilitet och hur det formar kultur, arbetssätt och -metoder, samt tankesätt.