Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Barcelonas hamn har anförtrott VINCI Energies Spanien uppdraget att genomföra pilotprojektet för elektrifiering av färjestationens kajer. Ett första steg mot att bli en koldioxidneutral hamn senast år 2050.

Med en investering på mer än 110 miljoner euro är Nexigen, som är elektrifieringsplanen för kajerna i Barcelonas hamn, ett av de viktigaste projekten som drivs av hamnanläggningen för att minska koldioxidutsläppen verksamheten med 50 procent till år 2030 och för att bli en koldioxidneutral hamn till år 2050.

Av detta belopp kommer 90 miljoner euro att avsättas för OPS-systemen (Onshore Power Supply eller landström) för att ansluta fartygen i hamn till det landbaserade elnätet med certifierad ren energi av förnybart ursprung till 100 procent. Återstoden på 20 miljoner euro kommer att användas för att bygga ut elnätet, däribland transformatorstationen, högspänningsanslutningen och mellanspänningsnätet. Målet är att alla förtöjningsplatser för kryssningsfartyg ska vara elektrifierade till år 2030.

Fem VINCI Energies-företag deltar

I maj 2023 anförtrodde Barcelonas hamn VINCI Energies Spanien uppdraget att genomföra pilotprojektet för elektrifiering av kajerna med ett kontrakt på 3,6 miljoner euro. VINCI Energies har sedan tidigare varit delaktiga i installeringen av 39 OPS-system över hela världen, bland annat i Sverige, Frankrike, Norge, Förenade Arabemiraten och Danmark.

”Eftersom detta är det första OPS-programmet för färjor i Spanien, utgör projektet den omfattande uppgiften att skräddarsy detta.”

”Anbudet omfattar utformning och genomförande av projektet samt tjänster som anslutning och frånkoppling av fartyg, underhåll av anläggningen och tillhandahållande av elektricitet till fartygen vid färjestationen. Den senare kommer att ha två förtöjningsplatser, som kommer att vara utrustade med OPS-system, som gör det möjligt för fartygen att stänga av sina motorer under sin vistelse i hamnen och sålunda undvika förorenande utsläpp”, förklarar Alejandro García Gómez, chef för vätgas och hamnar på VINCI Energies Spanien.

Projektet har omfattat fem VINCI Energies-företag i tre länder: Omexom Spanien, INOVE Ingeniería i Spanien, Axians Spanien, GTIE Synertec SAS i Frankrike och Actemium Electro AB i Sverige, se informationsrutan.

Stora organisatoriska och tekniska uppgifter

Som det första OPS-programmet för färjor i Spanien är projektet en kvalificerad uppgift, eftersom arbetsgrupperna såsom den som arbetar med hantering av kabelsystemet har skräddarsytts för projektet. Utförandet av arbeten, särskilt anläggningsarbeten, som en del av den dagliga verksamheten på en station i drift är också en avancerad uppgift”, understryker Alejandro García Gómez.

Projektet startade i maj 2023 och ska vara färdigställt till januari 2025. Enligt beräkningar som utförts av Puertos del Estado, det statliga företag som ansvarar för förvaltningen av statliga hamnar, kommer minksingen av utsläpp per fartyg att uppgå till 8 procent för svaveloxider (SOx), 64 procent för koldioxid, 96 procent för kväveoxider (NOx) och 94 procent för partiklar.


Fem företag i arbete

Pilotprojektet för elektrifiering av kajerna i Barcelonas hamn sysselsätter fem VINCI Energies-företag:

  • Omexom Spanien kommer att utföra anslutningsarbetena med eldistributören samt anläggningsarbetena, installera mellanspänningsledningarna, installera OPS-transformatorstationerna, tillhandahålla och installera kabelhanteringssystemet och de två stora elskåpen i stationen vid kajen och slutligen testa och driftsätta anläggningen.
  • INOVE Ingeniería, från Spanien, kommer att leda konstruktionsprojektet och ta fram informationshanteringssystemet för OPS-anläggningens transformatorstation samt installeringen och anslutningen av de fiberoptiska kablarna.
  • GTIE Synertec SAS, från Frankrike, kommer att tillhandahålla OPS-anläggningens transformatorstation.
  • Actemium Electro AB, från Sverige, kommer att engagera en gruppchef med erfarenhet av liknande arbeten samt av att genomföra den första till- och frånkopplingsmanövern för ett fartyg.
  • Axians Spanien, i samarbete med Omexom, kommer att bidra med att definiera rätt nätverks- och cybersäkerhetsarkitektur för alla delar av OPS-lösningen, på ett skalbart och säkert sätt. När den slutliga OPS-arkitekturen väl har godkänts, planerar Axians att tillhandahålla och konfigurera alla element som är nödvändiga för att säkerställa OPS-lösningens anslutbarhet och cybersäkerhet.

 

16/04/2024