Hur anpassas den uppkopplade staden till en åldrande befolkning? Det är en kärnfråga för den framtida lokalpolitiken som startupföretag redan börjat besvara. 

Frankrike har idag 1,5 miljoner invånare som är 85 år eller mer. Inom trettio år kommer de att vara tre gånger så många. 2016 fanns det 7 500 äldreboenden med mer än 600 000 äldre personer och närmare 760 000 äldre med funktionshinder fick hemtjänst. 

 ”Den åldrande befolkningen, vad man kallar för silverekonomin, inverkar på alla delar av samhället. Och det är självklart ett viktigt ämne för beslutsfattare inom offentlig sektor som är angelägna om att förbereda en smidigare och intuitivare livsmiljö för seniorer inom alltmer anslutna kommuner och regioner, säger Alain Guillaume, Business Development and Marketing Manager  Omexom (VINCI Energies). 

 Boende, mobilitet och säkerhet 

Allt fler startupföretag börjar intressera sig för seniormarknaden. Vad gäller det uppkopplade boendet har Eisox utvecklat en lösning med ett termostatiskt don som dag för dag analyserar de boendes beteenden, närvaro och frånvaro, programmerar värmescheman och planerar driften utifrån väderprognosen samtidigt som den mäter luftkvaliteten via sensorer. 

  ”Städerna tar alltmer hänsyn till seniorfrågorna i sin digitala omställning 

På mobilitetsfronten är Streetco den första GPSappen anpassad för alla fotgängare, även dem med nedsatt rörlighet. Med den kan personer på gatan i realtid informera andra användare av Appen om de hinder och otillgängliga platser som de stöter på.  

Och säkerheten följer efterParade Connect har utvecklat en serie uppkopplade skor för att varna för fallolyckor. Ett elektroniskt system i sulan med sensorer (gyroskop och accelerationsmätare) känner av fall som följs av längre orörlighet. Ett larm går då automatiskt genom LoRa– eller Sigfox-näten via SMS, mail eller röstsamtal, vilket gör att räddningstjänsten kan geolokalisera personen.  

 Ställa frågan i termer av attraktivitet 

Men bortsett från dessnya generationens lösningar är det inte självklart att kombinersilverekonomi och smart stadInom industrin framkallar inte seniorerna någon omedelbar bild av specifika, systematiska och exklusiva behov. 

 Att vara senior innebär att närma sig nya behov vad gäller självständighet, mobilitet och säkerhet. Men det handlar även om att uttrycka starka ambitioner i fråga om trivsel, konsumtion och aktivt engagemang i samhällslivet. 

 ”Seniorer måste ses i termer av attraktivitet. Man måste övertyga personer med, till stor del, stark köpkraft och återvunnet tidskapital att flytta till en viss ort när inget, i alla fall inte arbetet, tvingar dem till det”, säger Alain Guillaume. 

 Vilka särarter? 

Men bortser man specifikt från hjälpbehoven är det svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta riktlinjer, erbjudanden, program eller tekniska lösningar som utformats specifikt för seniorer. 

 Eisox eller Streetcos system har inte utvecklats särskilt för seniorer, till exempel. Och även Parade Connects uppkopplade skor var till en början mer tänkta för hantverkare på byggarbetsplatser. 

 ”Städerna formulerar inga krav för att skapa en smart stad inriktad på seniorer. Däremot börjar allt fler ta hänsyn till seniorfrågorna i sin samhällsplanering, säger Alain Guillaume.  

 Och under kongressen En Mode Senior i Frankrike uttrycktes det såhär: 

 Låt oss bygga en stad av hög mänsklig och stadsmässig kvalitet, tillgänglig, inkluderande och attraktiv, som respekterar och berikas av sina äldre. Som sätter data i perspektiv, artificiell intelligens och dess tillämpningar för alla aspekter av seniorernas vardagsliv samt för städer och regioner”. 

 Man skulle också kunna formulera det mer rakt på sak: glöm inte de äldre i städernas digitala omställning. I seniorernas intresse men också i den offentliga sektorns. 

 

23/07/2020