Ett körfält reserverat för samåkning och ”rena” fordon

Hur minskas föroreningarna längs vägen? Ile-de-France testar körfält reserverade för samåkning och ”gröna” fordon. Fyra företag inom VINCI Energies och...

Läs artikeln

På Martinique, ett första ekokvarter med ett dubbelt ekologiskt och socialt syfte

Att kombinera miljökrav med social integration, detta är det dubbla syftet med projektet Bon Air Ecoquartier Caribéen där Getelec Collectivités...

Läs artikeln

Hur påskyndar man koldioxidfri mobilitet?

Transportsektorn står för en stor andel av utsläppen av växthusgaser. Mot bakgrund av klimatnödläget, vilka är instrumenten för att främja nya transport- och färdsätt, särskilt elektriska sådana? Vilken roll spelar de olika intressenterna, medborgarna, politiken, samhället, företagen? Vilka lärdomar kan...

Läs artikeln

SIG + BIM = CIM

Genom att kombinera byggnadsdata (BIM) och fältdata (SIG), bland andra uppgifter, gör konceptet City Information Modeling (CIM) det möjligt att...

Läs artikeln