Estland nämns ofta som exempel på ett land som digitaliserats med framgång. Men vad betyder ett digitalt land rent konkret? Vad är fördelarna för medborgarna och näringslivet? Utifrån vilka förutsättningar och med vilka verktyg genomförs digitaliseringen? Svar ges här av Violaine Champetier de Ribes, vd för DigiTreeps och Anett Numa och talare hos e-Estonia Briefing Center.