Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Intressant komplement till solcellsparker. Den flytande solcellsmodulen, som blir billigare, bör utvecklas i områden med få tillgängliga tomter och markområden.

Var ska man installera solcellspaneler? Eftersom tomter kan vara dyra och få, kan det vara en bra idé att fundera på… vattendrag, där man skulle kunna installera solcellspaneler på flytande strukturer. Detta sätt att få tillgång till solenergi används allt mer i hela världen. I Japan och i andra länder i Asien där tillgängliga markområden är få. I Frankrike är dessa projekt på frammarsch.

Underhållskostnaderna är lägre på vatten, och produktiviteten bättre

Principen är den samma som för markbunden solenergi: panelerna är ihopkopplade den ena efter den andra med kablar, och på så sätt skapas en central i vilken flödet av förnybar energi sammanstrålar. Men denna anläggning är speciell: panelerna är fixerade vid flottarna som är förankrade i sjöbottnen eller strandsluttningen. Installationskostnaden är för närvarande två till tre gånger högre än för markbundna solcellspaneler, vilket fortfarande bromsar utvecklingen av flytande paneler, men ”om en tre års tid kommer priserna att sjunka och den här tekniken att användas allt mer”, säger Jean-Marc Sanchez, chef på företaget Omexom (VINCI Energies).

Beträffande investeringsbeloppen,måste man beakta fördelarna med denna teknik, menar Jean-Marc Sanchez: ”Kostnaderna för underhåll utslaget på tjugo år beräknas bli lägre med denna vattenburna teknik och produktiviteten är bättre på så sätt att nerkylningen av installationen som vattnet medför ger en bättre avkastning. Slutligen medför vattnet som täcker solpanelerna att avdunstningen begränsas. Detta är ett uppskattat mervärde, speciellt för områden som reservoaren för dricksvatten i London”.

Vattenområden som kan utnyttjas

Om det i Frankrike finns ”en verklig potential för denna teknik”, säger han, så är det p.g.a. att de s.k. ZAC ( avsedda områden för fysisk planering) och jordbruksmarken gör det svårare att finna mark för solcellspaneler. Investerare delar denna analys när de säkrar vattenområdena som ska utnyttjas under kommande år med flytande solceller. På så sätt inriktar man sig på reservoarer för bevattning, andra vattenreservoarer eller gamla grustag, som i Piolenc, i Vaucluse, där man just har byggt en flytande central på 17MW, med totalt 47 000 paneler. Andra projekt som studeras i Frankrike och inom Omexom har för avsikt att bygga flytande solcellspaneler ”innan 2022”, säger företagschefen.

14/11/2019

Vill du veta mer:
https://www.lesechos.fr/