Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Vägen upp till molnet kan kännas brant. Processen medför att företagen ställs inför frågor som rör deras IT-tillgångar och vilket oftast är en bristande intern kompetens. Tjänsteleverantörer som bistår dem i denna resa måste kunna erbjuda ett stort antal expertkunskaper.

Över 60 % av IT-ansvariga upplever det som svårt att följa med i den snabba utvecklingen inom cloudteknik.

Molnets fördelar är numera allmänt kända. Molnet ger all den flexibilitet, datakraft och innovation som krävs för att företag ska kunna säkerställa och påskynda sin digitala omvandling. Frågan är inte längre om man ska ”övergå till molnet” eller inte, utan hur man väljer den väg man ska ta och i vilken takt.

Bortsett från startup-företag och nybildade företag börjar en organisation sällan från noll och måste hantera vikten av det som redan finns. Under åren har företag ofta byggt upp en IT-tillgång och en lokal infrastruktur (”on-premise”) som det måste förhålla sig till i övergången till molnet.

”Axians France är en av de få aktörer som täcker alla dimensioner av en ”migrera till molnet”-strategi.”

Innan man kommer fram till den heliga graalen för en så kallad ”Cloud Native”-lösning, som använder containeriseringsteknik och en mikrotjänstarkitektur, tar man i en strategi för ”migrering till molnet” hänsyn till dessa tillgångar genom att definiera en övergång i etapper. Under tiden måste företaget hantera mycket komplexa hybridmiljöer.

”Ett företag flyttar till molnet i hopp om att det ska bli smidigare och enklare, säger Yves Pellemans, CTO och Data Analytics Director för Axians France. Ett moget företag konfronteras dock med all den komplexitet som finns i molntekniken. Detta måste även hantera nätverken och den underliggande infrastrukturen, garantera deras säkerhet, följa GDPR-kraven och kontrollera kostnaderna.

Integrering av nätverks- och säkerhetsdimensioner

Det är dock få företag som har en ”intern armé” av molnarkitekter eller cyberexperter. Enligt en nyligen genomförd internationell studie i Harvard Business Review uppger över 60 % av IT-cheferna att de har svårt att hänga med i den snabba utvecklingen av molntekniken och att de har brist på kompetens inom området, rapporterar  ZDNet.

Tjänsteleverantörer som bistår företagen under hela denna process måste kunna erbjuda ett stort antal expertkunskaper. Utöver att definiera strategin för ”migrering till molnet” innebär det att hantera driften och säkerheten för molntjänster, automatisera säkerhetskopiering av data och genomföra en kontinuitetsplan eller katastrofplan (BCP/DRP).

I egenskap av Managed Service Provider ”är Axians France en av de få aktörer som täcker alla dessa dimensioner genom sina olika specialiserade enheter, var och en inom sitt område men som delar samma vision och samma metoder, och genom sina tio servicecenter i Frankrike”, fortsätter Yves Pellemans.

Företagen inom Axians erbjuder allt från färdiga paket till servicenivåavtal (SLA) och fungerar som den enda kontaktpunkten som hjälper företagen att övervinna molnteknikens komplexitet och säkerställa en daglig drift och administration av infrastrukturerna.

Axians företag kan också erbjuda en plan för kontinuerlig förbättring av molnarkitekturer, bland annat genom att automatisera vissa arbetsuppgifter. Slutligen kan de optimera molnkostnaderna i driftsmodellen FinOps. Syftet är att tilldela rätt molnresurs på rätt plats, till rätt kostnad och på rätt säkerhetsnivå.

14/12/2022