Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Shell Deutschland har åtagit sig att förändra sina produktionsprocesser genom den planerade omvandlingen av Wesseling-raffinaderiet till en råoljefri anläggning från 2025. Det är ett ambitiöst projekt, som genomförs med hjälp av Actemium Infrastructure & Energy Köln.

Energiomställningen är i full gång i Tyskland, där den styrande regeringskoalitionen, som varit vid makten sedan i december 2021, har som mål att påskynda processen (se faktarutan). Detta är ett stort problem för alla ekonomiska aktörer, inte minst för industriföretagen, varav några redan är aktivt engagerade i utfasningen av fossila bränslen.

Oljebolaget Shell är ett av dem. ”Energy and Chemicals Park Rheinland”, som anses vara en framtidsanläggning i den världsomspännande koncernen, är ett föredöme genom den planerade omvandlingen av Wesseling-raffinaderiet, som är en av koncernens produktionsenheter, till en råoljefri anläggning från 2025. Det är en djärv satsning med tanke på att de fossila bränslena (olja, naturgas, stenkol och brunkol) fortfarande står för nästan 79 procent av den tyska energianvändningen*.

Shell Deutschlands Energy and Chemicals Park Rheinland är en av koncernens framtidssatsningar i världen.

Shell Deutschlands initiativ slutar inte där. På Energy and Chemicals Park Rheinland, bredvid anläggningen ”Refhyne II”, förproduktion av grönt väte, kommer en bio-PtL-anläggning (Power to Liquid-anläggning) att göra det möjligt att framställa syntetiskt fotogen och syntetisk nafta (som är ett vätskeformigt bränsle) från grön elektricitet och biomassa. Poängen är att syntetiskt fotogen och syntetisk nafta kan minska växthusgasutsläppen avsevärt  (med upp till 80 procent) jämfört med traditionella fossila bränslen.

Tidigare partnerskap

Inom sitt arbete för utfasning fossila bränslen stöds Shell Deutschland särskilt av Actemium, som är VINCI Energies expertvarumärke inom industriella processer. Båda enheterna har varit partner sedan lång tid tillbaka, varvid Actemium stöder det engelsk–nederländska företaget i flera projekt. ”Actemium är på ett mer övergripande sätt engagerat i genomförandet av energiomställningen, understryker Norbert Otto, som är projektledare för Rheinland-divisionen.   Särskilt inom projekten för kemi samt framtagning, överföring och distribution av energi.”

Nyckelfärdig leverans

Inom ramen för Shell Deutschlands projekt vid anläggningen Energy and Chemicals Park Rheinland består Actemium Infrastructure & Energy Kölns uppdrag (i samarbete med Siemens AG Köln) av en nyckelfärdig leverans till sommaren 2024 av ett ställverk till Wesseling-anläggningens kärna, vilket bland annat är avsett för strömförsörjning av en ny PEM-elektrolysör (Proton Exchange Membrane eller översatt ProtonUtbytesMembran)** på 100 MW för vätgasproduktion.

Bernd Wüstenberg, som är chef för affärsenheten Actemium Infrastructure & Energy Köln, preciserar att det gällde ”planeringen och uppförandet av det fullständiga ställverket för denna helt redundanta, driftklara 30 kV-station”. Detta stora projekt är väsentligt för hanteringen av elkraften, säkerheten, skyddet, nätets stabilitet och den övergripande systemintegrationen.

I specifikationerna för Actemium Infrastructure & Energy Köln ingår också förberedelsen av byggkontraktet och planeringen av genomförandet samt leveransen, monteringen och driftsättningen av ställverken för mellanspänning, vilka tillverkas av Siemens, som är en partner till konsortiet.

Actemium Infrastructure & Energy Köln ansvarar även för allt elektrotekniskt arbete, i synnerhet anläggningarna för strömförsörjning utan avbrott och lågspänningsanläggningar, allmän- och nödbelysning, utbyggnad av kabelkanaler för kabelnät och rörledningar, installering av system för brandlarm, jordning och åskskydd.

* https://allemagne-energies.com/2023/01/07/allemagne-les-chiffres-cles-de-lenergie-en-2022/

** Förfarande för produktion av vätgas med hjälp av elektrolys av vatten genom att skilja elektroderna med hjälp av ett gastätt polymermembran.

 


Tyskland är föregångslandet i Europas energiomställning

Utfasningen av fossila bränslen i Tysklands industri är en central åtgärd, eftersom landet är en av de största utsläpparna av växthusgaser i Europa på grund av sitt industriella arv. Målen är ambitiösa: senast 2030 måste minst 80 procent av den sammanlagda elförbrukningen baseras på förnybar energi.   I Berlin planeras även en slutgiltig utfasning av koleldad kraftproduktion fram till 2028. Detta är målet med programmet ”Energiewende” (Energiomvandlingen) med industrin i centrum, eftersom den står för nästan en tredjedel av Tysklands utsläpp. Det är en långsiktig strategi, som började för länge sedan. Mellan 1990 och 2019 sjönk industrins koldioxidutsläpp med 24 procent, enligt en studie utförd av Bundesamt für Naturschutz, dvs.Tysklands[g4] motsvarighet till det svenska Naturvårdsverket[/g4].

13/06/2024