Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Tekniken kring induktionsladdare är full av löften och skulle kunna bidra till att lyfta en del bromsklossar som nu saktar ner elbilens spridning.

När det blir frågan om att välja elbil är det ofta fordonets autonomi som bromsar ner beslutsfattandet. Vidare, och fortfarande ur bilistens synvinkel, spelar batteriernas kapacitet, tyngd och pris en viktig roll, samt hur tillgängliga och kraftfulla laddningsstationerna är.

En teknik skulle kunna ändra på allt: induktionsladdare. Tack vare den tekniken, behöver inte längre användaren av elbil eller elcykel koppla fordonet till en kabel som är länkad till en laddningsstation när hen vill ladda batterierna. Det räcker att köra med bilen över en vågsändare, vilket Tesla och Porsche valt som lösning, och i elcykelns fall, räcker det att ställa tillbaka cykeln i dess räcke som både blir en säker parkeringslösning och en sladdlös laddningsstation.

Användarna förväntar sig att en elbil « ska vara ungefär lika enkel att använda som en bränslebil och att det ska kosta samhället mindre ».

Denna sistnämnda lösning har Citeos (VINCI Energies) valt att installera runt Management högskolan (EM) i Ecully i närheten av Lyon. Vågsändaren är inbyggd i stationen och skickar vågor av nödvändig energi till mottagaren i cykelbatteriet utan att några kablar behöver kopplas in manuellt. Det är bra att slippa kabelkopplingar. Men lyckas man bli av med de fysiska laddningsstationerna och istället ladda elbilen under körningens gång, också tack vare induktion, då vore det ännu bättre.

Det är det perspektivet institutet Vedecom nu öppnar upp. Forskningsinstitutet som arbetar fram lösningar för statsrörlighet har provat ett system med vågsändare installerade på vägar. Efter de första positiva men begränsade testerna, arbetar de nu på att öka kraften som kan utsöndras, upp till 20 kW. Det skulle innebära att det vore möjlighet att ladda en bil medan den kör i 100 km/h.

Nya perspektiv

Det här perspektivet anser Julien Lemoine, affärsansvarig på Citeos, vara « mycket intressant » på så sätt att det skulle göra det möjligt att « utjämna kraften som krävs för att ladda hela bilflottan ». Den åsikten delas av Arnaud Banner, direktör för teknik och innovation på Omexom, när han påpekar att den lösningen som testats av Vedecom « öppnar nya perspektiv » genom att den gör det möjligt att inkludera laddningssystem i en stad och på framtidens elmotorvägar.

Kanske ska man granska induktionens fördelar särskilt ur användarperspektivet. Att välja elbilen innebär därmed att man verkligen väger in användarna som förväntar sig « att den ska vara ungefär lika enkel att använda som en bränslebil och att det ska kosta mindre för samhället », anser Arnaud Banner.

Vill du veta mer:
https://www.latribune.fr