Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Axians Nederländerna erbjuder en digitaliseringslösning för universitet och högskolor som baserar sig på Internet of Things. Tack vare geolokalisering inomhus får studenterna en förenklad tillgång till de utbildningsresurser som finns tillgängliga för dem inne i byggnaderna. Lösningen förbättrar även skolornas hållbarhet.

Fördelarna med Internet of Things är inte bara till gagn för industrisektorn. IoT har också visat sig vara mycket användbart inom ett område som man kanske inte skulle tänka på i första hand, nämligen universitetsvärlden. Detta är vad man har gjort på Axians, VINCI Energies expertvarumärke inom ny teknik, som i Nederländerna har utvecklat sin lösning EduAnywhere i samarbete med Ciscos arbetsteam för programmet Country Digital Acceleration och dess samarbetspartners.

EduAnywhere följer kraven i GDPR ifråga om datainsamling och syftet med uppgiftsbehandlingen.

Genom att utrusta ett universitetsområde med närvarosensorer och koppla dessa direkt till befintliga trådlösa system samtidigt som studenterna får en dedikerad mobilapp blir det möjligt att erbjuda dem ett stort antal individanpassade tjänster. Med geolokalisering kan studenten till exempel lokalisera platsen för klassrum, universitetsrestauranger eller bibliotek och få reda på bästa vägen dit.

Om studenten ännu inte befinner sig på området meddelas hen automatiskt och får en vägbeskrivning fem minuter innan lektionen eller föreläsningen börjar. Studenten informeras också om kommande händelser och kan planera individuella aktiviteter eller gruppaktiviteter genom att välja en plats som antingen passar för enskilt arbete eller för samarbete med andra kursdeltagare. Och när studenten är registrerad för en aktivitet sänds en ”motivationspåminnelse” om hen avviker från sitt schema …

Hållbarhet och säkerhet

Alla dessa funktioner minskar sannolikt risken för att en person avbryter sina studier då de underlättar studenternas integration och socialisering. Skolan å sin sida kan med denna digitala tvilling (”smart campus”) optimera sin utbildningsutrustning baserat på uppgifter om den verkliga beläggningsgraden.

Stefan Collet som är affärsutvecklingschef på Axians Nederländerna lyfter också fram de hållbarhetsaspekter som är kopplade till en mer effektiv användning av energiförbrukningen samt säkerhetsaspekter såsom aviseringar om säkerhetsföreskrifter och koldioxidanalys på campus. – Sedan covid-19 används lösningen EduAnywhere ännu mer för att säkerställa att hälsoreglerna följs, och särskilt när det gäller att hålla avstånd. I denna erfarenhetsåterföring förklarar Aventus – en yrkeshögskola – hur man använde sig av EduAnywhere för mätning av antalet studenter som vistas i skolan då den tillåtna kapaciteten reducerats till endast 15 % av studenterna.

Överensstämmelse med GDPR

Lösningen EduAnywhere utgörs av fyra olika delar. Plattformen Axians MAESTRO samlar in och analyserar data som erhålls via Bluetooth. Campusadministratören får här ett stort antal indikatorer som sammanförs på en informationspanel.

Ciscos modul DNA Spaces baserar sig på den befintliga trådlösa infrastrukturen (wifi) och har till syfte att lokalisera studenter på campus och interagera med dem genom automatiska meddelanden.

Flera av Ciscos samarbetspartners kompletterar systemet. MazeMap är en typ av Google Street View med inomhusnavigering och är ett bra exempel på en app som hjälper studenterna att hitta till sina klassrum eller sina vänner. Slutligen är Involvio en plattform som syftar till att engagera och inspirera studenterna och som främjar deras utveckling genom att förse dem med all information de behöver vid rätt tidpunkt.

Vi skapade EduAnywhere inom ramen för ett mycket nära och kontinuerligt samarbete med Cisco som vi fortsätter via deras program Country Digital Acceleration, säger Stefan Collet. Han framhåller också att lösningen naturligtvis respekterar kraven i GDPR ifråga om datainsamling och syftet med uppgiftsbehandlingen.

 

20/01/2022