Hur underlättar programvaran Waze i städerna?

Efter att ha blivit ett verkligt alternativ till att reglera stadsområden orsakar WAZE-applikationen spänningar i samhället. Ett fördjupat samarbete som...

Läs artikeln

Framtidens stadsplanerare – med fokus på integration

Omställningen till en hållbar resursanvändning och multifunktionalitet gör att stadsplanering idag är en mycket komplex process. Integrering av nya funktioner,...

Läs artikeln

2010–2020, tio år av omställning i industri-sektorn

På tio år har den snabba digitala utvecklingen skapat helt nya förutsättningar inom industrin. Många av de applikationer som tillkommit...

Läs artikeln

Omorientering av den ekologiska strategin

Med ”vingt et un vingt-deux” (tjugoett tjugotvå), ett företag som arbetar med ekologisk omställning, guidar Vincent Rabaron företag, bland annat...

Läs artikeln

Bruno Nicolas Bruno Nicolas

Industrin kan bli en del av lösningen på klimatproblemet

Covid-19-pandemin har kastat om prioriteringarna. Kampen mot klimatuppvärmningen verkar inte längre vara högst på agendan,...

Läs artikeln