Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

För att föra miljöagendan framåt fokuserar VINCI Energies på att påskynda informationsflödet genom att bilda ett världsomspännande nätverk av sina miljöchefer. I Portugal har denna ansvarsuppgift anförtrotts Cátia Margarido. Hennes uppdrag är att öka medvetenheten om miljöfrågor bland VINCI Energies medarbetare och uppmuntra dem att agera.

Den 22 september 2022 deltog omkring 650 medarbetare hos VINCI Energies i Portugal i miljödagen, som organiserades av VINCI-koncernen över hela världen. Deras uppdrag var att rensa naturområden och att ta bort invasiva arter från ett tiotal områden i landet och samla in hundratals kilo avfall.

”Detta evenemang, som ägde rum för första gången ute på fältet efter två år av COVID-restriktioner, är ett av mina bästa minnen. Det blev ett underbart ögonblick av delaktighet och gruppsammanhållning”, säger Cátia Margarido med glädje, som är miljöchef på VINCI Energies i Portugal. Cátia Margaridos arbete består i att samla de cirka 2 000 medarbetarna för att upplysa dem och öka deras medvetenhet inom miljöområdet. ”Min roll är att främja och utveckla verksamheter, som främjar klimatet, den cirkulära ekonomin och den biologiska mångfalden, vilka är de tre axlar som VINCI definierat. Vi fastställer den strategi som skall följas tillsammans med ledningen inom VINCI Energies Portugal och tillämpar den. Detta gör vi dels genom att organisera övergripande verksamheter med de olika VINCI Energies-divisionerna och dels genom att stödja de initiativ som tagits inom dessa tre områden av vart och ett av våra dotterbolag.”

Ny tjänst, stora ambitioner

Det råder ingen brist på projekt. Efter slutförandet av den andra upplagan av VINCI Energies Portugals rapport om hållbar utveckling, ”som sysselsatte ett fyrtiotal personer”, arbetar Cátia Margarido med många frågor, däribland anordnandet av nästa upplaga av miljödagen. Hon deltar i arbetsgrupper med stöd av den ideella organisationen BCSD Portugal (förkortning av Business Council for Sustainable Development eller översatt företagsrådet för hållbar utveckling) kring teman som den biologiska mångfalden och den cirkulära ekonomin. Hon förbereder också ett förslag till ett program för VINCI Energies Portugals leverantörer för att uppmuntra dem att minska sina utsläpp av växthusgaser, och hon vidtar åtgärder för att minska utsläppen från VINCI Energies portugisiska enhet, vilka till största delen kommer från dess fordonspark.

”Min roll är att främja och utveckla verksamheter till förmån för klimatet, den cirkulära ekonomin och den biologiska mångfalden.”

”Organiseringen av Världsenergidagen den 29 maj kommer att vara ett tillfälle att ta upp temat transport, men också att främja användningen av el- och hybridfordon och att sprida relevant information om detta tema.”

Tjänsten som miljöchef, som hon har innehaft sedan i januari 2022, är en ny position inom VINCI Energies Portugal. Detta är en tjänst som även finns i andra länder eller divisioner hos VINCI Energies runt om i världen. ”Detta är i linje med VINCI Energies önskan att påskynda sitt handlingsprogram för miljön”, understryker hon. Detta är en mycket stor uppgift för mig.”

Vid 39 års ålder kan Cátia Margarido stödja sig på en lång erfarenhet som QHSE-chef (kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö). Hon tillbringade sina första tretton år som yrkesverksam från 2008 till 2021, som miljö- och säkerhetstekniker och sedan som QHSE-chef på Sotécnica, som är ett VINCI Energies-företag, som specialiserat sig på samordnade tekniska lösningar (elektriska och tekniska anläggningar samt underhållet och driften av dem).

Förändrat beteende

”År 2015 tog jag en examen i hållbar förvaltning, vilket ger mig ett särskilt perspektiv på de nya problem som vi står inför idag”, påpekar Cátia Margarido, som också har en stor tillgång: hennes utmärkta nätverk inom VINCI Energies.

Vilken är den viktigaste egenskapen som krävs för detta arbete? ”Förmågan att samverka med människor med mycket olika profiler för att öka deras medvetenhet om miljöfrågor och uppmuntra dem att ändra sitt beteende. Till skillnad från ett ämne som säkerhet på arbetsplatsen är det dock svårare att förändra synsättet även om klimatförändringarnas effekter blir alltmer påtagliga för alla.”

Cátia Margarido måste således stödja fler än 80 chefer och ledare för olika verksamheter och yrken. Denna uppgift är enorm men det går inte att ta miste på hennes beslutsamhet. Under sina studier lockades hon av medicin men beslutade sig slutligen för miljöhälsa. ”Att vara ansvarig för miljön på ett stort företag som VINCI Energies är ett sätt att uppfylla denna önskan att få studera medicin fastän på ett annat sätt. Är det inte så, att kunskapen om miljöfrågor och förmågan att bemästra dem också leder till att sjukdomar kan förebyggas på ett bättre sätt?” 

16/06/2023

Upptäck mer