Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Maarit Koivupalo, HSEQ Manager för Finland, ansvarar för att utveckla olika frågor: hälsa, säkerhet, miljö och arbetskvalitet. Hennes uppdrag är särskilt viktigt då extern tillväxt nyligen fördubblade affärsenhetens storlek.

Maarit Koivupalo har en passion för orientering i skogen. “Jag älskar att sätta upp ett mål, att gå från punkt A till punkt B med bara en kompass som vägledning.” Denna aktivitet är en smart metafor för hennes arbete. Som HSEQ Manager (Health, Safety, Environment and Quality) på VINCI Energies Finland är hennes uppdrag att se till att affärsenheterna ständigt förbättras inom områdena hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet.

Men de senaste månaderna har utmaningen för Maarit Koivupalo ökat avsevärt. I slutet av 2022, två år efter att hon anslöt sig till VINCI Energies, förvärvade företaget den finska gruppen TLT. Förvärvet av TLT, som specialiserar sig på lösningar för el- och telenätoperatörer, från design till implementering och underhåll, fördubblade VINCI Energies sin storlek i Finland.

”Att göra det möjligt för företag att utveckla en positiv kultur när det gäller säkerhet, hållbarhet, ansvar och välbefinnande på arbetsplatsen.”

“Vi har nu cirka 500 anställda,” bekräftar hon. “Vi implementerar en integrerad HSEQ-ledningsutvecklingsplan för att stödja denna nya fas i affärsenhetens utveckling. Målet är att införa VINCI Energies säkerhets- och miljökultur i varje affärsenhet.”

Utveckla en positiv säkerhets- och hållbarhetskultur 

Att höja medvetenheten, samordna, utbilda, stödja och framför allt kommunicera med människor tillhör Maarit Koivupalos dagliga uppgifter. “Förutom att arbeta med vår HSEQ-strategi för framtiden samarbetar jag nära med chefer från olika affärsenheter för att hjälpa dem med säkerhets- och miljöfrågor,” förklarar hon. “Olika affärsenheter befinner sig på olika mognadsnivåer inom dessa områden. Jag måste anpassa mitt tillvägagångssätt med var och en av dem för att möjliggöra att de anpassar sig till standarderna med målet att utveckla en positiv kultur av säkerhet, hållbarhet, ansvar och välbefinnande på arbetsplatsen.”

I september 2023 lanserade hon sessioner för att presentera nyckelelement i HSEQ-strategin för varje affärsenhet. “Tanken är att prata med chefer för att förstå deras behov och förbereda oss för genomförandet av åtgärdspunkter ute på fältet.”

Naturligtvis är detaljerad kunskap om dessa frågor och det överflöd av lagstiftning som omger dem ett måste, men Maarit Koivupalos roll kräver också människokunskap, dialogfärdigheter och en viss känsla av realism. Som hon säger: “När du har säkerhets- och miljöincidenter att hantera måste du hålla fötterna på jorden.”

I detta affärsövergripande uppdrag som involverar inte bara affärsenheter utan också olika supportfunktioner (kommunikation, HR, IT, etc.) får hon stöd av divisionens nätverk av HSEQ-representanter. “Detta stöd är ovärderligt, särskilt med tanke på den storskaliga utvecklingen av principer, riktlinjer och verktyg. Genom detta nätverk lär jag mig också mycket om energibranschen.”

En snabb beslutsprocess som prioriterar autonomi

Hon valde bransch och företag, VINCI Energies, just på grund av deras engagemang för hållbar utveckling.

Efter ett decennium inom den finska metallindustrin var Maarit Koivupalo angelägen om att byta sektor och hitta ny motivation.

Jag studerade hälso- och säkerhetsledning och tog sedan en doktorsexamen i samma ämne precis eftersom jag alltid velat ta hand om och skydda andra. Men det blev en kallelse när jag var student, under min sommarpraktik. Mitt akademiska forskningsarbete inom dessa områden stärkte min beslutsamhet att förena teori och praktik. Jag lärde mig mycket på mitt tidigare jobb på Outokumpu, inklusive hur man reagerar på en olycka. Det var ett ögonblick av sanning om hur väl ett företag kan hantera en händelse av den typen.”

Förutom VINCI Energies miljö- och säkerhetsengagemang, lockades Maarit Koivupalo också av koncernens arbetsklimat. ”Medarbetarna är motiverade – de älskar det de gör”, säger hon. ”Du kan känna en dynamik med en snabb beslutsprocess som prioriterar autonomi och alltid är framtidsorienterad. Jag gillar verkligen energisektorn. Det är en intressant miljö som genomgår en stor förändring.” Vid 41 års ålder har Maarit Koivupalo inga planer på att byta bransch, än mindre yrke. ”Under de kommande åren kan jag se mig själv ta på mig mer ansvar för att hantera HSEQ-strategi på en bredare skala.” Och de egenskaper hon har utvecklat i sin tävlingsorientering kommer utan tvekan att visa sig mer värdefulla än någonsin.

16/04/2024

Upptäck mer