Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Lennart Reepschläger, som är projektledare på Omexom Renewable Energies Offshore i Tyskland, leder innovativa program för att optimera inspektionen av havsbaserade vindkraftverk och driften av vindkraftsparker i allmänhet. Tack vare VINCI Energies organisationsmodell, som uppmuntrar självständighet gör det möjligt för honom att få ett påtagligt och snabbt genomslag.

”OBSERVAERO”, ”Mini-ROV”, ”Sound Scanning”, för att nämna några… Lennart Reepschläger lider ingen brist på projekt, som han har på gång. Den unge 28-årige ingenjören, som är projektledare på Omexom Renewable Energies Offshore i Oldenburg nära Bremen i Nordtyskland, arbetar med fyra projekt för att optimera inspektion och underhåll av havsbaserade vindkraftverk.

OBSERVAERO är en tjänst för kontroll av rotorblad som utförs med hjälp av drönare, med AI-assisterad utvärdering av resultaten. En mini-ROV är en vattenrobot som är utformad för att kontrollera tillståndet hos vindkraftverkens fundament, medan Sound Scanning är en metod för akustisk inspektion för att lokalisera och utvärdera akustiska fenomen. Projektledaren leder också ett fjärde program för reparation av rotorblad. Alla förväntas vara i drift till år 2023.

”Jag leder mina projekt på ett självständigt sätt. Detta gör det möjligt för mig, att vara flexibel och snabbt kunna anpassa mig, vilket är väldigt motiverande.” 

”Förutom dessa projekt deltar jag också i den strategiska utvecklingen av vår nya affärsenhet och försäljningsverksamheten för våra tekniska lösningar och tjänster”, understryker Lennart Reepschläger. Omexom Renewable Energies Offshore är nämligen en ny enhet, som bildades genom att VINCI Energies i slutet av år 2020 förvärvade EWE Offshore Service & Solutions, som var ett dotterbolag för projektutveckling, drift och underhåll av havsbaserade anläggningar till det tyska energibolaget EWE.

Jag började arbeta på EWE Offshore Service & Solutions år 2013, först som praktikant och senare som anställd från år 2016, berättar Lennart Reepschläger. Sedan detta företag blev en del av VINCI Energies har mitt arbete utvecklats avsevärt. Det är mycket mer mångsidigt och gör det möjligt för mig att komma i kontakt med olika typer av samtalspartner, medlemmar i vårt företag eller i andra VINCI-dotterbolag, kunder och underleverantörer.”

Medverkan i miljöomställningen

I sitt arbete uppskattar den unge projektledaren framför allt de konkreta och snabba genomslaget för de projekt som han leder. ”Utvecklingen av automatiserade lösningar med hjälp av till exempel robotar och AI gör det inte bara möjligt, att förbättra arbetet med att inspektera anläggningarna, mycket bättre än vad människor för närvarande klarar av, utan ger också möjlighet att verka till förmån för energiomställningen och den ekologiska omställningen. Till exempel är användningen av små undervattensrobotar mycket billigare än konventionella system, som kräver understöd från inspektionsfartyg, som är en stor källa till växthusgaser i den verksamhet som bedrivs i havsbaserade vindkraftparker.”

Lennart Reepschlägers engagemang för miljöskydd går tillbaka till hans gymnasietid. ”Jag gick mitt sista år på gymnasiet när kärnkraftskatastrofen i Fukushima inträffade år 2011”, erinrar han sig. Det talades mycket på den tiden om framtidens energi och nödvändigheten av att vidta åtgärder. För en som jag, som var intresserad av fysik och teknik verkade det naturligt att ägna framtiden åt de yrken som var direkt kopplade till energiomställningen.”

Som en del av sina ingenjörsstudier började han arbeta på EWE. En första yrkeserfarenhet som han fortfarande minns med känsla: ”Jag kunde omedelbart delta i utvecklingen och uppförandet av en havsbaserad vindkraftspark på Nordsjön. Att resa stora turbiner på öppna havet och se dem i drift på plats har verkligen varit den mest omtumlande upplevelsen för mig.”

Omvandla, utveckla, placera ut

Idag ser han fram emot att delta i andra projekt på Omexom Renewable Energies Offshore med stort genomslag, både stora och små. ”Det viktigaste är att bidra till att få saker och ting gjorda!”, påpekar han. Han är övertygad om att VINCI Energies företagsnätverk och affärsmodell bidrar starkt till detta.

”Företagen hos VINCI Energies är väldigt självständiga, säger han med glädje. Vårt företag kan utveckla sin egen strategi med stor frihet och har fullständigt förtroende från VINCI Energies. Även på min nivå som projektledare uppmuntras jag att tänka och verka som entreprenör. Jag leder mina projekt på ett självständigt sätt. Det gör att jag kan vara flexibel och snabbt anpassa mig alltefter behov, vilket är väldigt motiverande.” 

Stödet från andra enheter i VINCI-koncernen är en verklig fördel för Lennart Reepschläger. ”Under det senaste året på OBSERVAERO-projektet har jag haft nytta av det värdefulla stödet från exempelvis Omexom LEONARD-varumärkesteamet [VINCI:s innovationsplattform], ENERGIZE [VINCI Energies-programmet för att påskynda entreprenörsprojekten] och Digitalschmiede [VINCI Energies innovationscentrum i Tyskland],” understryker han. De hjälper mig att omvandla en idé till ett projekt, att utveckla en plattform och placera den på marknaden. Jag samarbetar också med Axians för användargränssnittet för OBSERVAERO:s onlineplattform och VIA IMC [VINCI Construction] för AI-motorn som matar OBSERVAERO:s online-utvärdering.” 

När det gäller hans framtid ser Lennart Reepschläger den mer än någonsin i den förnybara energins värld. ”Den förväntade tillväxten i denna sektor erbjuder enorma möjligheter.”

 

Fotokredit: ©Marc Wiegelmann

16/05/2023

Upptäck mer