Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Milca Kouakou är projekteringsingenjör inom starkströmsområdet vid Cegelec, som är ett konsultföretag hos VINCI Energies Elfenbenskusten i Abidjan. Denna unga kvinna från Elfenbenskusten är stolt över att bidra till utvecklingen av sitt land genom att delta i projektet att bygga den högsta skyskrapan i Västafrika.

Den högsta skyskrapan i Västafrika håller på att uppföras i Abidjan. Torn F förväntas att bli mer än 300 m högt och kommer att hysa många kontor för Elfenbenskustens myndigheter från och med 2024. ”Det här projektet är ett fantastisk tillfälle för mig. Jag arbetar inom ett område som jag inte kände till: ITGH [immeubles de très grande hauteur eller översatt: mycket höga byggnader]”, säger Milca Kouakou, som är projekteringsingenjör inom starkströmsområdet hos Cegelec (som är ett konsultföretag hos VINCI Energies Elfenbenskusten).

Den unga 25-åriga kvinnan från Elfenbenskusten leder de tekniska studierna i den elektriska delen av detta flaggskeppsprojekt. ”Det kräver goda kunskaper om de särskilda standarder som gäller för denna byggnadstyp men också att vara bra på att leda en arbetsgrupp”, tillägger Milca Kouakou, som arbetar med det här projektet tillsammans med två tekniker.

Sedan hon började på Cegelec 2020 i samband med sin praktik vid slutet av studierna har den unga ingenjören gjort en karriär, som på många sätt är exemplarisk. Milca Kouakou upptäcktes av arbetsgrupperna på VINCI Energies under en rekryteringssession som anordnades på hennes skola, ESI (Ecole supérieure d’industrie), och arbetade först med uppförandet av ett utställningscenter i Abidjan, som är Elfenbenskustens huvudstad.

Eftersom det var nödvändigt att skjuta upp projektet på grund av COVID, gick hon med i en arbetsgrupp, som ägnade sig åt uppförandet av Yamoussoukro-stadion men inte på projekteringsdelen utan på själva uppförandet. ”Jag avslutade dock min praktik på utställningscentret, vilket var ett mycket givande projekt med sina tre byggnader (en utställningshall, ett kongresscenter och en administrationsbyggnad), vilka var och en kräver genomförande av olika lösningar.”

 

Dubbel passion

I slutet av sin praktik började Milca Kouakou på Cegelec 2021 som biträdande projekteringsingenjör och sedan som projekteringsingenjör inom starkströmsområdet. ”Mitt arbete består i att definiera och leda projekteringen av den elektriska delen av ett projekt. Det är ett yrke, som jag gillar, eftersom man rent påtagligt kan se frukterna av sitt arbete.”

Den dubbla passionen för konstruktion och elektricitet började redan när hon var barn. ”Min far hade bestämt sig för att bygga ett hus, berättar hon. Jag blev passionerat intresserad av projektet när jag skissade på planerna. Det var här som mitt intresse för att konstruera byggnader började. När det gäller elektricitet var det ett sätt att förena denna passion med fysiken, som min far, som är professor i detta ämne vid universitetet, hade väckt mitt intresse för.”

Under sina ingenjörsstudier kom hon följaktligen att välja inriktningen ”Elektroteknik och industriell automation”. Detta är en ovanlig karriär för en ung kvinna. ”På en kurs med 21 studenter vid ESI var vi bara 2 tjejer”, erinrar sig Milca Kouakou och beklagar att tjejer inte är mer intresserade av tekniska yrken. ”På mitt gymnasium hade jag deltagit i möten för att öka medvetenheten bland flickor, som ännu gick på högstadiet. I framtiden skulle jag vilja uppmuntra flera unga tjejer att välja dessa yrken.”

”Mitt yrke kan inte utövas utan en stark solidaritet mellan kollegor och en önskan att ta sig an problemen.”

Att arbeta på ett mycket mansdominerat område är enligt henne inte något nackdel. Tvärtom! ”Det faktum att VINCI Energies främjar ökningen av andelen kvinnor i arbetsgrupperna utgör snarare en fördel.”

 

Kontinuerligt stöd

Faktum är att Milca Kouakou uppskattar det stöd och den utbildning som hon får. ”När jag kom till Cegelec visste jag inte så mycket om tillvägagångssättet. Jag fick omedelbart utbildning i programvara för yrket och samarbetsverktyg. Jag kommer snart att gå en särskild utbildning för mitt yrke som projekteringsingenjör för att fördjupa mina kunskaper inom detta område.”

Och Milca betonar hur ”givande det är att arbeta på stora projekt som Tour F. Där lär vi oss mycket samtidigt som vi bidrar till miljöomställningen, för på vår nivå är de val som vi gör av den ena eller andra utrustningen också i hög grad avgörande för byggnadens framtida energiförbrukning. Jag gillar det här yrket, eftersom det gör, att jag kan delta i utvecklingen av mitt land. ”

Från sin förhållandevis korta yrkeserfarenhet framhåller Milca Kouakou att laganda, organisationsförmåga och självständighet är avgörande i hennes dagliga arbete. ”Mitt yrke kan inte utövas utan en stark solidaritet mellan kollegor och en vilja att ta sig an problemen genom att med kraft komma med förslag för att lösa de problem vi står inför.”

När det gäller framtiden, hoppas hon att kunna delta aktivt i inrättandet av en studieenhet, som Cegelec för närvarande inte har i Elfenbenskusten. Detta är ett tungt uppdrag, som skulle kunna ge henne mindre tid för att få utlopp för sin andra passion, nämligen att skriva berättelser för barn och romaner.

 

14/09/2023

Upptäck mer