Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Som affärsutvecklingschef för Axians Nordamerika har den italienska infödingen Federico Foli en resolut samarbetsvision av ledningen – en filosofi som definieras genom hans omfattande yrkeserfarenhet.

”Förvaltning är som jazzmusik. Man måste veta hur man lägger sitt ego åt sidan och tar hänsyn till andra människor.”  Vid 51 års ålder har Federico Foli sedan lång tid tillbaka skapat en filosofi om konsten att ”ta ombord” folk i ett projekt. Affärsutvecklingschefen för Axians North America, en italienare och en stor jazzälskare, har till och med publicerat flera verk i ämnet, inklusive The Mindful Leader: The Sound of Business (2020) och Keep Moving Forward: A Disciplined Approach to Business Transformation & Growth (2022).

”I näringslivet är förhållandena ibland svåra, folk är stressade, de mellanmänskliga relationerna kan vara komplicerade, särskilt när språket och kulturen är olika. En chefs ansvar är inte bara att se till att hans medarbetare gör sitt arbete, utan det gäller också att kunna skapa en kollektiv dynamik och ett system för lagarbete, som gör det möjligt för alla att sträva mot samma mål”, sammanfattar han.

Enligt Federico Foli är denna förvaltningsmetod särskilt lämpad för driften av VINCI Energies. Denne ”affärsfrämjare”, såsom han definierar sig själv, tillbringar större delen av sin tid med att ”bygga broar mellan kulturer”. Under de senaste fyra åren på Axians har Federico Foli ägnat sig åt tre huvuduppdrag: definiera Axians strategi i Nordamerika; delta i utvecklingen av nätverket genom att hitta kunder lokalt men också genom att sammanföra Axians North America med varumärkets affärsenheter och expertis i Europa; och slutligen arbeta med handlingsplaner för förvärv för varumärket på andra sidan Atlanten.

”Eftersom jag rapporterar direkt till chefen för VINCI Energies Industry & IT North America sträcker sig mitt arbeta bortom Axians verksamhetsområde”, förklarar han. Jag ingriper därför också i de ärenden som kräver samarbete med andra VINCI Energies-enheter som till exempel Actemium, i både USA och Europa.” 

 

Mer än 25 års erfarenhet

Federico Foli bygger sitt arbete på en omfattande erfarenhet, som förvärvats under de senaste tjugofem åren inom utveckling, fusioner och förvärv samt företagsstrategi inom mycket olika verksamhetssektorer. Han började sin karriär på ITW (Illinois Tool Works), som är en stor amerikansk industrikoncern.

”En chefs ansvar är att skapa en kollektiv dynamik.”

”På inrådan av en vän gick jag med i gruppen, trots att jag inte visste något om branschen”, berättar han. ”De behövde någon, som kunde agera som en länk vid ett förvärv. Under tio år arbetade jag som General Manager och facilitator vid förvärv och även i relationer med leverantörer i olika länder. Jag lärde mig enormt mycket om hur man bygger en affärsstrategi.”

År 2009 bytte Federico bransch och expertis helt och hållet. Han anställdes på investeringsfonden Wellness Holding, som är specialiserad på träning och välbefinnande, och tog snabbt ledningen i Nordamerika för fondens flaggskeppsvarumärke, Technogym, som är specialist på sportutrustning och -teknik. ”Jag hjälpte till med att omvandla företagets affärsmodell från att sälja produkter till att sälja tjänster.”

 

Polyarki

Den senaste vändpunkten i karriären för denna överaktiva mångsysslare inträffade, när han gick över till IT-branschen på Axians 2018. ”Jag hade precis grundat ett konsultföretag och min kund var Sirecom [ett italienskt företag, som är specialiserat på tjänster och lösningar inom ICT-sektorn], som VINCI Energies just skulle förvärva. Efter detta arbete började jag arbeta direkt med VINCI Energies.”

Sirecoms amerikanska division, som hade en stark närvaro inom distribution, utgjorde därmed grunden för det framtida Axians North America, hos vilket en av de största specialkunderna är EssilorLuxottica. Den nya enheten tog form 2018 och anslöts inom bara några år till den amerikanska grenen av det schweiziska förtaget Axians Redtoo, som också förvärvats av VINCI Energies och som specialiserat sig på biovetenskaper.

Genom en internationell karriär, vars röda tråd är dialogen mellan människor och kulturer, har Federico Foli på sätt och vis förverkligat den dröm som han närde, när han studerade ekonomi och statsvetenskap, nämligen att bli diplomat. Uppenbarligen kunde han lära sig av de komplexa maktsystem, som han då hade beskrivit i en studie om polyarki, som han lät publicera i den italienska tidskriften Afriche e Orienti. Eller demokratins konst genom kompromisser.

 

14/09/2023

Upptäck mer