Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Vid 28 års ålder är Laurence Ketels affärsanalytiker på Actemium. Från analys av kundernas förväntningar till konstruktion och genomförande av nyckelfärdiga lösningar, hanterar hon strategiska projekt för industriella kunder från början till slut.

Djungeltelegrafen fungerar ofta bra. Laurence Ketels kunde konstatera detta i slutet av sina ingenjörsstudier i biovetenskap vid universitetet i Gent i Belgien. ”Eftersom jag var duktig i naturvetenskapliga ämnen men osäker på vilket yrke jag skulle välja, utbildade jag mig till ingenjör, vilket har fördelen att erbjuda många olika möjligheter, berättar hon. Två vänner som studerade samma ämnen som jag och som nyligen hade börjat på VINCI Energies talade hela tiden väl om sitt företag med mig: arbetsförhållanden, stödet, relationerna mellan medarbetarna, osv.”

I samband med en mässa med tänkbara arbetsgivare, vilken anordnades 2019 av hennes universitet några månader innan hon tog examen, begav sig Laurence Ketels utan att tveka till Actemiums och VINCI Energies mässmonter. Stämningen var mycket bra. Efter några intervjuer och tester erbjöds Laurence Ketels en tjänst på Actemium som affärsanalytiker under den följande hösten. “Förutom själva positionen var det som övertygade mig möjligheten att byta avdelning eller till och med affärsområde tack vare företagets storlek”, säger hon.

 

Fortbildning

Efter mer än tre år på Actemium Agri Aalter ångrar Laurence Ketels inte sitt val. ”Jag är mycket nöjd med mitt arbete, som erbjuder både en social dimension genom de kontakter som jag har med kunderna, en teknisk aspekt, som är relaterad till kärnan av min verksamhet, och tillfredsställelsen av att hjälpa kunderna med att lösa deras problem.” En annan fördel, tillägger hon, är möjligheten till fortbildning. ”Tekniken utvecklas mycket snabbt. Det är därför nödvändigt att hela tiden vidareutbilda sig. När det gäller programmering, lärde jag mig grunderna på universitetet men här gav internutbildningen möjlighet till vidareutveckling.”

Utöver den tekniska utbildningen uppskattar Laurence Ketels möjligheten som företaget erbjuder att välja ett ytterligare yrkesinriktat utbildningsprogram två gånger om året. Hon har redan gått en repetitionskurs i bilkörning och en kurs i stresshantering (”det är användbart på arbetet men även i mitt privatliv”) och hon kommer att förbättra sina färdigheter i franska, både för sin egen skull men också för att kunna utbyta tankar med sin kund Avril.

Denna franska jordbruksindustrikoncern är en av de största kunderna som hanteras av arbetsgruppen på cirka tio personer, som Laurence Ketels är med i och vars uppdrag är att konstruera och genomföra CMES (Centralized Manufacturing Execution Systems), som är en programvara, som gör det möjligt att optimera industriella processer.

”Just nu arbetar jag med CMES i den belgiska koncernen Arvestas nya fabrik i Izegem,” i Västflandern, förklarar den unga kvinnan. Projektet är mycket intressant, för det handlar om att utforma en programvara, som är avsedd för att ansluta flera produktionsanläggningar med olika standarder och regler, som vi kommer att vara tvungna att harmonisera.”

”Tekniken utvecklas mycket snabbt. Det är därför nödvändigt att fortbilda sig kontinuerligt.”

Det är en kund som Laurence Ketels känner väl. ”Arvesta var min första stora kund, när jag började på Actemium. År 2021 stod jag inför en stor utmaning, nämligen att genomföra ett projekt på en fabrik medan vi alla var i lockdown, när jag precis hade börjat. Det var inte lätt men med stöd av arbetsgruppen lyckades jag lösa problemet och kunden blev mycket nöjd. Det är jag mycket stolt över det”

 

Solidaritet och stöd

Förutom Izegem-projektet är affärsanalytikern ansvarig för att hantera ett annat storskaligt program för Vanden Avenne Group. Som en del av detta system kommer hon och hennes kollegor att behöva sätta upp ett Transport Management System (TMS) i slutet av 2024. Detta Transport Management System (TMS), som skall installeras i två fabriker hos den belgiska koncernen, syftar till att optimera lastbilarnas turer och deras lastningsläge. ”Den här typen av verktyg bidrar till att maximera leveranstiderna, men också till att minska kundens miljöpåverkan genom att minska bränsleförbrukningen”, understryker Laurence Ketels.

Som nyutexaminerad var den unga kvinnliga ingenjören tvungen att finna sin plats i en helt manlig arbetsgrupp. Hon känner nu att hon har fått ett mycket gott självförtroende. ”Jag känner mig mer självständig, jag tvekar inte att ta ansvar och jag kan arbeta hemifrån utan att det stressar mig nu. Stödet från min chef och min arbetsgrupp har bidragit starkt till detta. Solidariteten och stödet är en del av styrkan hos detta företag”, påpekar Laurence Ketels, som i sin tur och på sitt eget sätt förmedlar denna lust att till lärande och kunskapsöverföring genom att ge hiphop-lektioner för barn i åldrarna 6 till 10 år en gång i veckan.

 

14/09/2023

Upptäck mer