CO2 gör nytta för industrin

Vid två industrianläggningar i Belgien har en och en halv miljon ton koldioxid återanvänts under tio år inom olika verksamhetssektorer...

Läs artikeln

Bättre bildigenkänning och intelligentare robotar

Actemium Indien har utvecklat en mjukvara för bildigenkänning och bildbehandling, som innebär ett genombrott för automatiserade tillverkningskedjor. I en automatiserad...

Läs artikeln

Glöm tekniken och låt nyttan med den tala för sig själv

Desto mer tekniken via IoT genomsyrar användarnas personliga liv, desto mer bör den glömmas bort för att förbättra kundupplevelsen och...

Läs artikeln

Lösningar runt om i världen för att finansiera mobiliteten i ett fossilfritt samhälle

Utfasningen av fossila bränslen inom mobilitetssektorn, som står för en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser, kräver stora investeringar...

Läs artikeln

Covid-19: mätning, beräkning och kontroll

Att mäta kroppstemperatur, beräkna flöden och kontrollera att skyddsmasker används är de tre huvudelementen i den innovativa tekniska lösning som...

Läs artikeln

Hur säkerställs fjärranslutningen till ett kontroll- och styrsystem

I samband med Covid-19-pandemin har projektteamen för VINCI Energies och Senelec i Senegal utvecklat en ny innovation. På distans i...

Läs artikeln

Vilka är de mest innovativa länderna i Europa?

I 2020 års upplaga av EU-kommissionens europeiska resultattavla för innovation utmärker sig de nordiska länderna. Alla EU-länder sitter inte i...

Läs artikeln