Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VIPs, forskare, ledare inom näringslivet och opinionsbildare delger tankar kring nyheter och nyckelfrågor inom digital omvandling och energiövergång.

I rapporten som publicerades 2018 lyfter The Shift Project fram mycket negativa konsekvenser som den digitala omvandlingen får för miljön. Bör vi vara oroliga?  

Hugues FerreboeufFör det första lyfts nu ämnet äntligen fram ur dimman. Det var just denna dimma som drev Shift Project, för tre år sedan, att djupdyka ner i ämnet. Då var det svårt att formulera en åsikt med tanke på de två då rådande motsägelsefulla teserna: vissa menade att fördelarna med energieffektiviseringen skulle väga upp den negativa miljöpåverkan av digital konsumtion och andra menade att endast det faktum att volymen data nu exploderade skulle trots möjliga men snäva tekniska vinster, endast leda till allvarliga problem. Därför påbörjade vi en serie granskningar, samtal och analyser och kunde i slutet av 2018 publicera rapporten För digital avhållsamhet, vars resultat sedan dess använts av andra analytiker. Tre siffror illustrerar väl situationen För det första, ökar växthusgasutsläppen kopplade till digitaliseringen med 8 årligenFör det andra är dessa utsläpp med största sannolikhet 50 värre än de som genereras av flygtrafiken. För det tredje, orsakas minst 50 av dessa utsläpp direkt av tillverkningen av utrustningen. Utöver dessa siffror råder det idag konsensus om att digitaliseringens negativa inverkan på miljön ökar och att den tendensen inte är hållbar om vi vill kunna nå målet att inte gå över den gräns på två grader som dragits för den ökade klimatuppvärmningen innan seklets slut. 

Dominique Tessaro. Enligt den tendens som Hugues Ferreboeuf beskriver och som jag som IT-chef kan bekräfta, måste man nog understryka vikten av den så kallade rekyleffekten: nämligen att utvecklingen av nya verktyg genererar nya användarsätt och därmed alltid ökar konsumtionshungern. För tio år sedan, hade alla medarbetare i mina IT-team en bärbar dator. Idag har de en, två, ibland tre skärmar runt sina bärbara datorer. Och det är möjligt tack vare att tillverkningskostnaderna har sjunkit, en 22 tum-skärm kostar idag 125 euros. iPhone är bara 13 år gammal men 90 av alla barn som börjar högstadiet idag har en smartphone. Kort sagt, vi har skapat användarbehov som vi alla måste ifrågasätta, alla vi medborgare, anställda, företagschefer, IT-chefer. Är vi på väg i rätt riktning? Svaret är alldeles tydligt nejSå hur ska vi kunna konsumera bättre och växla till en mer spartansk digital dynamik?   

Precis, är Green IT-tillvägagångssätt intressanta för företag?  

Hugues FerreboeufNär Green IT lanserades på olika företag för ett femton-tal år sedan sökte konceptet lösa problem med optimering av infrastrukturen. Sedan dess har digitaliseringen blivit så pass genomträngande, så närvarande överallt, att Green IT inte räcker till. Företag måste ifrågasätta allt det som hela tiden genererar allt mer, allt fler servrar, allt fler datorer 

Företag måste ifrågasätta allt det som ”hela tiden” genererar allt mer, allt fler servrar, allt fler datorer.

Dominique TessaroJag håller med om att Green IT i försthand ansågs vara ett sätt att förhandla fram billigare priser och att den verkliga frågan inte ställdes, den försvann kanske till och med från IT-chefers visioner och från digitala upphandlingsförfaranden. Men jag har också konstaterat att miljöfrågan nu åter börjat dyka upp sedan 2018, och att den verkligen ställdes på sin spets under 2019. Kanske Greta Thunberg-effekten? 

Har alla företag generellt sätt nu blivit mer medvetna? 

Hugues FerreboeufPrecis som Dominique Tessaro, har jag också noterat en verkligt ökad medvetenhet sedan ett och ett halvt år tillbaka. Det var media som utlyste den nya vågen när de blev varse om klimatkrisen och började tala om studier som utgivits i ämnet. Granskningen av Shift Project följde strax efter rapporten som Giec gav ut om 1,5 graderSedan var det företagen som nyttjar mycket digitalt som svängde. Det faktum att Cigref* nyligen skapat en arbetsgrupp som ska granska avhållsam digitalisering är en typisk illustration av detta nya fenomen. Det går även att konstatera att myndigheter och politiker börjat bli mer medvetna. Lagen från den 10 februari 2020 om cirkelekonomi kommer till exempel att tvinga telekomoperatörerna att i sina fakturor inkludera mängden data som användaren konsumerat samt motsvarande växthusgaseffektÄven digitala leverantörer – dock inte alla – har förstått att de är en del av problemet och att konsumenter snart skulle kunna välja den ena eller den andra av dem på grund av miljökriterier. 

Avhållsamhet motsäger inte alls effektivitet och inte heller säkerheten. Tvärtom

Visar Frankrike framfötterna eller ligger landet efter?  

Hugues FerreboeufFrankrike passar snarare in i gruppen som inkluderar nordeuropeiska länder där medvetenheten är patent. I södra Europa är så inte lika mycket fallet och i Kina och i USA är det inte alls fallet. Det finns i själva verket enorma skillnader på hur digitala verktyg konsumeras på den globala skalan. Vi måste komma ihåg att hälften av planeten inte har tillgång till internet. Den hälften som har det bor tätt inpå varandra, 300 miljoner amerikaner, 350 miljoner européer, 120 miljoner japaner och en del av 1,3 miljarder kineser. USA räknar man att det i genomsnitt finns 13 digitala enheter per person i amerikanska hushåll (jämfört med en per två personer i ett land som Albanien). En studie av ADEME (myndigheten för miljö och energiförbrukning i Frankrike) räknar till 35 antalet digitala utrustningar i franska hushåll.  

Dominique Tessaro, hur ser det ut hos VINCI Energies? 

Dominique TessaroI mina teams, i synnerhet bland de yngre medarbetarna är förväntningarna stora. De vill agera, de är redo att lära sig. Efter ett fem års långt kapitel som handlade mycket om IT-säkerhet, bland annat security by designgår vi nu in i en ny tio-årsperiod med Green IT. Och precis som med säkerheten, som först ansågs vara något väldigt tekniskt, kommer Green IT säkert att bli ett ämne för företagets högsta ledning. VINCI-koncernens VD, Xavier Huillard, har kungjort en minskning på 40 av koncernens koldioxidutsläpp inom en tioårsperiod. Digital avhållsamhet kommer att beröra och mobilisera alla medarbetare under det nästkommande decenniet. VINCI Energies kommer att mäta, analysera och publicera siffror och söka efter framstegsmöjligheter. 

Digital avhållsamhet kommer att beröra och mobilisera alla medarbetare under det nästkommande decenniet. VINCI Energies kommer att mäta, analysera och publicera siffror och söka efter framstegsmöjligheter.

Vilka åtgärder kan ni redan nu vidta?  

Dominique Tessaro. Den mest omedelbara åtgärden att vidta är att minska antalet enheter per individ. Vi kommer att skicka ut en enkät till alla medarbetare för att bedöma hur de ser på frågan. Sedan är jag som IT-chef redo att i framtiden till exempel betala les PC 2 000 euros för våra datorer istället för 1  300 euros idag om man kan garantera att de håller i 8 årDet skulle tvinga tillverkarna att helt se över produktionskedjan och att prioritera kvalité istället för kvantitet samt tvinga programmerarna att skära ner på onödiga program. Dessutom, skulle vi kunna avhålla oss från att byta ut utrustningen stup i kvarten, skulle det också vara till fördel för säkerheten. Det vore på alla sätt och vis en vinn-vinnsituation.

Hugues Ferreboeuf. Marknadens lag får en obestridig effekt. Dagen då hälften av alla börsnoterade företag i Frankrike kräver liknande villkor av sina leverantörer kommer de inte ha något annat val än att anpassa sig.  

Avhållsamhetslogiken, är den kompatibel med effektivitetens måsten?  

Hugues Ferreboeuf. Avhållsamhet motsäger inte alls effektivitet och inte heller säkerheten. Tvärtom! Jag tycker att vi nu nått en punkt då de olika användarsätten blir kontraproduktiva i frågan om effektivitetEnligt en studie visar det sig att kontorsanställda endast koncentrerar sig på en och samma sak i 90 sekunder Vi måste hitta tillbaka till mer rimlighet och mer enkelhet och lära oss att begränsa våra användarsätt. Filmer på Netflix och You Tube representerar idag 80 av all nättrafik. Det handlar inte om att förneka digitaliseringens alla ekonomiska fördelar men att göra vissa val. Skulle vi i framtiden vilja sätta artificiell intelligens i centrum för alla våra dagliga beteenden? Det är alternativet som kineserna väljer. Vill vi att Europa ska gå samma väg? Samma fråga måste ställas om 5G, vars huvudsakliga funktion är att lösa problemen med den mättnaden av 4G-nätverken som kommer att inträffa i stora städer inom två års tid. Kommer man att behöva rulla ut 5G över hela landet, även i de mest avskilda glesbygdsområdena?  

Borde företagen invänta ett politiskt beslut eller skapandet av ett regelramverk? 

Dominique TessaroPolitikerna måste spela sina roller. Nu har vi talat i tio år om en koldioxidskatt: det är dags att komma vidare och att börja agera. Det är också brådskande att bättre återhämta material som nu skickas till soptippar i Afrika där avfallet bearbetas av barn som exponeras för alla möjliga gifter utan att någon bekymrar sig över det. När vi köper en mobiltelefon för 1 000€ är det bara några få ören som går till den gröna DEEE-skatten, varför inte betala in 100€ per apparat istället och finansiera byggandet av återvinningscentraler i Frankrike!  

Nu har vi talat i tio år om en koldioxidskatt: det är dags att komma vidare och att börja agera. (Dominique Tessaro) 

Hugues Ferreboeuf. Politikerna börjar engagera sig i frågan men de kungjorda åtgärderna måste bli tydligare, klarare och utav större vikt. Vi kan inte blunda för det faktum att digital avhållsamhet innebär att det blir mindre bekvämt för individen. Men ju längre vi väntar, desto svårare lär det bli. Om vi vill att nästa generation om trettio år ska kunna få njuta av minimum bekvämlighet måste vi snabbt acceptera att inte konstant öka vår egen komfort. 

 

*Förening som representerar de största franska företagen och offentliga myndigheter och som stödjer sina medlemmar genom att organisera, bidra till och sammanfatta gemensamma tankar om digitala frågor.  

10/09/2020

Hugues Ferreboeuf, directeur associé de Virtus Management

Hugues Ferreboeuf, directeur associé de Virtus Management

Dominique Tessaro, directeur des systèmes d’information de VINCI Energies

Dominique Tessaro, directeur des systèmes d’information de VINCI Energies

Upptäck mer