Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Planeringen och den automatiska fördelningen av ett företags uppgifter och resurser går hela tiden framåt. NEO Schedule, Axians programvarulösning, är ett av de framgångsrikaste exemplen på detta tack vare framsteg inom artificiell intelligens.

Verktyget NEO Schedule automatiserar planeringen av ett företags tekniska resurser genom att mobilisera bio-inspirerad AI.

I företagen kan planeringen av uppgifter och resurser snabbt bli en huvudvärk. I vilket fall som helst är det ofta ett ständigt problem att optimera hanteringen. För att avsevärt förbättra denna viktiga verksamhet för alla organisationer, särskilt industriella sådana, har Axians, som är VINCI Energies ICT-varumärke, utformat en innovativ programvarulösning.

Detta verktyg, som har döpts till NEO Schedule, tar automatiskt hand om planeringen av ett företags tekniska resurser: tekniker, arbetslag, verktyg, fordon etc. Dess styrka ligger i att förlita sig på artificiell intelligens, som inspirerats av biologin.

Vi använder en genetisk algoritm som börjar med att föreslå slumpmässigt framtagna planer”, förklarar Alexander Wassiltschenko, som är biträdande affärschef på NEO Suite Solutions hos Axians. Dessa planer ändras sedan automatiskt alltefter och beroende på de resultat som de åstadkommer. De bäst anpassade planeringsprocesserna används för att ta fram en ny generation rekommendationer – och så vidare. I detta avseende kan vi säga att NEO Schedule inspireras av Darwins utvecklingslära.”

Axians programvara anpassar sig till målen och prioriteringarna för varje användargrupp i företaget. ”Vissa vill använda så få resurser som möjligt för att slutföra uppgifterna. En annan vill uppnå en balanserad användning av alla resurser. En tredje vill minimera restider och resvägar”, förtydligar Alexander Wassiltschenko. Detta är mål som kan vara motstridiga.

Från 10 timmar till 10 minuter om dagen: en dramatisk minskning av planerings- och fördelningstiden hos ett industriföretag i Tyskland.

”Fördelen med NEO Schedule är, att vi kan anpassa och utforma påverkan från var och en av dessa o parametrar och dessutom från många flera, för att varje användare skall kunna få bästa möjliga resultat enligt sina specifika mål och begränsningar.”

Organisatoriska, ekonomiska och ekologiska vinster

På uppdrag av en kund (en av de ledande tillverkarna av spelautomater i Tyskland) satte Axians upp sitt NEO Schedule-verktyg för att automatiskt planera uppgifterna för ett hundratal tekniker via fem fördelare, som hanterar cirka 500 order per dag.

Lösningen gjorde det möjligt, att minska planerings- och fördelningstiden från 10 timmar per dag till bara 10 minuter.

En annan betydande miljövinst uppnåddes också genom att minska antalet körda kilometer från 32 000 km per dag till cirka 26 000, vilket minskade utsläppen av växthusgaser.

För en annan kund (ett företag, som specialiserat sig på tillverkning av hushållsapparater och maskiner för medicinska anläggningar) gjorde installeringen av NEO Schedule det möjligt att minska de sträckor som teknikerna tillryggalade varje månad från 330 000 km till 252 000, vilket återigen ledde till en minskning av koldioxidavtrycket. Dessutom minskade restiden per vecka från omkring 28 till 15 timmar.

Den andra fördelen med de prestationer som alstras av NEO Schedule är möjligheten att kunna ge fördelare möjlighet att hantera mer resurser, men också att ägna mer tid åt uppgifter med högre mervärde. En av dessa kan i synnerhet vara modifieringen av ett visst program allteftersom information kommer in från fältet. Ett sätt att hjälpa NEO Schedules AI att ytterligare påskynda dess optimeringsprocess är genom ”naturligt urval”.

16/03/2023