Under Covid-19 krisen har det experimenterats med kontaktlös temperaturtagning av anställda och besökare vid ingången till byggnader. Kommer detta nu att bli allmän praxis?

För några månader skulle tanken på att använda febertermometrar i entrén till arbetsplatser och offentliga byggnader ha verkat helt befängd. Men under Covid 19-pandemin har denna metod för att minska smittspridning redan använts, och har väckt intresset hos företagsledare, chefer för anläggningar som är öppna för allmänheten och teknikleverantörer som tillverkar febertermometrar som automatiskt mäter temperaturen hos anställda och besökare.

”Flera tekniska lösningar finns tillgängliga. Behoven kommer inte att vara desamma för industrianläggningar, äldreboenden eller flygplatser.”

Medan pandemin var på topp och Frankrike i stort sett var helt nedstängt hade vissa företag med aktiv verksamhet redan valt att börja använda systematisk temperaturmätning. Vid ingångar till kontor och arbetsplatser placerade man ut kontaktlösa panntermometrar som eliminerade behovet av en mänsklig användare på bara några centimeters avstånd från varenda person som testades.

Flera olika tillverkare runtom i världen har tagit utvecklingen ännu längre genom att ta fram helautomatiska termometrar som placeras på trefot eller är inbyggda i terminaler.

”Flera olika tekniker finns på marknaden, från enkla, känsliga termometrar till värmekameror i kombination med metalldetektorbågar. Behoven kommer inte att vara desamma för till exempel industrianläggningar, äldreboenden och flygplatser”, förklarar Julien Ferron, direktör för GTIE Rennes, ett av VINCI Energies företag som är specialiserat på elteknik och som har installerat en enhet vid ingången till sin anläggning för att marknadsföra produkten till sina egna kunder.

Hög tolerans

Men hittills har utvecklingen med temperaturmätning utanför hemmet inte kommit igång, på grund av flera olika faktorer. Denna typ av teknik måste ha en garanterat hög tolerans, särskilt i Frankrike. Och särskilt på företagsnivå. De första testerna gav upphov till några få tvister mellan arbetsgivarna och facken, varav några till och med gick till domstol. De som motsatte sig tekniken argumenterar för att en gedigen samrådsprocess måste genomföras innan tekniken installeras och börjar användas.

Det kan alltså bli en fråga som avgörs av gällande lagar och regler. Utplacering av värmekameror på offentliga platser för att registrera kroppsvärme väcker tveksamhet hos de som värnar om individens frihet och integritet, trots att tekniken används för att minska de stora hälsorisker som pandemin innebär.

Systemet har dock en hel del fördelar. Det kan naturligtvis vara ett första filter som hindrar smittspridning. Det kan också lugna allmänheten som arbetar eller besöker de kontrollerade lokalerna. Dessutom är den här lösningen kostnadseffektiv.

”Man får räkna med strax under 1 000 euro för en termometer med grundprestanda, med en liten extra kostnad för teknisk service om man väljer att koppla in den i ett passagesystem (för att t.ex. öppna dörrarna). Och de flesta av enheterna är portabla”, säger Julien Ferron.

17/12/2020