Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Den goda värmeisoleringen hindrar uppkopplingen av nya byggnader i tjänstesektorn. Vad är lösningen? DAS eller Distribuerat antennsystem.

Ibland sitter djävulen i detaljerna. Ny teknik och nya byggmaterial, särskilt inom branschen för hållbart byggande har möjliggjort betydande miljöframsteg genom att erbjuda maximal värmeisolering. Men dessa nya byggnader, som tar större hänsyn till planeten, har en begränsning, nämligen att deras isolering gör det svårare för radiovågor att passera genom ytterväggarna. Detta är ett fenomen som orsakar uppkopplingsproblem för de anställda och kunder, som arbetar i dessa kontorsbyggnader, som ändå ligger i ”teknikens framkant”.

Minst 80 procent av den rörliga röst- och datatrafiken sker dock inne i en byggnad, främst via rörliga apparater. ”Utbyggnaden av 5G-nätet förvärrar bara problemet, för i denna teknik används höga frekvenser, som kräver fler signaler och som har ännu svårare att tränga igenom i dessa nya konstruktioner”, understryker, Otto van den Wijngaard, som är chef för affärsutveckling och innovation på Axians, VINCI Energies ICT-varumärke.

”Utplaceringen av 5G-nätet förvärrar bara problemet.”

Att förlora sin uppkoppling, att inte höra någon ordentligt eller att inte kunna spela upp en videofilm är ofta frustrerande, men framför allt kan detta snabbt bli ett hinder i konkurrensen. Dessutom kräver en reducerad anslutning att rörliga apparater måste laddas upp oftare, eftersom sändning med högre effekt för att nå nätet gör att de smarta telefonernas och läsplattornas batterier tar slut snabbare.

En tillförlitlig rörlig uppkoppling är därför väsentlig, särskilt när det gäller kommunikation, som är avgörande för företaget eller för att nå larmtjänster.

Ett svar på tre bokstäver

Det finns en lösning på denna paradox mellan ekologiska framsteg och uppkoppling. Den kan sammanfattas med tre bokstäver: DAS för Distribuerat antennsystem. Med denna teknik kan signalen från en mobiloperatör, men också från privata mobilnät, tränga igenom från utsidan till insidan. DAS ökar också kapaciteten, för att flera användare skall kunna använda nätet samtidigt.

Det finns olika typer av DAS-system: passiva (kablar och antenner), aktiva (förstärkare och intelligens) eller hybrider av dessa. ”Rätt val mellan dessa olika system beror på byggnadstyp, tillgängligt utrymme, avstånd, användningssätt och budget”, förklarar Otto van den Wijngaard. Ett 25-våningshus kräver en annan lösning än en mindre byggnad. I själva verket kan installeringen av kablar potentiellt bli problematisk för ett passivt DAS i sådana byggnader. Ett aktivt system kan då vara att föredra, även om det blir dyrare. En hybridlösning kan vara intressant, när det gäller en grupp byggnader, som måste anslutas till varandra.

”DASaaS”

Installeringen av ett DAS under uppförandet av en byggnad blir mycket billigare än i en befintlig byggnad. Således tänker fler och fler byggföretag på byggnadernas mobiltäckning när de konstrueras eller renoveras. Uppkoppling och, i detta fall DAS, ingår numera i kategorin ”allmänna nyttigheter” på samma sätt som vatten, gas eller elektricitet, och blir alltmer föremål för olika former av abonnemang.

Med hänsyn till alla dessa parametrar har Axians utvecklat ett ”DAS som tjänst”-erbjudande. ”Denna lösningen säkerställer en bra inomhustäckning, flexibilitet i finansiering, hantering och underhåll samt är tillräckligt utvecklingsbar för att kunna anpassas till nästan alla situationer, även om man vill ansluta flera byggnader, ha många användare eller mycket utrustning, och detta medan den är varaktigt i drift”, preciserar Otto van den Wijngaard.

 

14/09/2023