Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Stora livsmedelshandlare, specialbutiker, oberoende butiker, i Frankrike har den större delen av intresseorganisationerna för distributionsföretagen åtagit sig att minska elförbrukningen i sina kommersiella lokaler.

Inom livsmedelsdistributionen förblir den stora utmaningen kylningsutrustningen, som förbrukar mer energi än belysningen.

Den 18 juli 2022 enades den franska sektorn bestående av det stora detaljhandelskedjorna och stormarknaderna om en plan för ”energimedvetenhet” som gäller från och med 15 oktober 2022 för de stora aktörerna inom livsmedelshandeln och detaljhandeln och som sedan kan generaliseras till all kommersiell verksamhet.

På dagordningen i detta åtgärdsprotokoll står släckning av upplysta skyltar när butiker stängersedan 2018 har lagen krävt att de skall släckas en timme efter stängning, systematisk minskning av ljusstyrkan (med 50 % i försäljningslokalerna före kundernas ankomst och med 30 % under ”kritiska konsumtionsperioder”), avstängning av ventilationen på natten, samt senareläggning av scheman för produktion av is.

 För Perifem, intresseorganisationen som samlar alla aktörer inom livsmedelshandeln och detaljhandeln samt deras leverantörer kring miljöfrågor, gäller det att påskynda schemat för det ”tertiära påbudet”, som syftar till att minska företagens energiförbrukning med 40 procent fram till 2030.

 Det måste påpekas att de inte har något val. Elräkningen, som utgjorde 30 procent av företagens nettoresultat före de senaste topparna i energikostnaderna, förväntas fördubblas från och med 2023. De stora detaljhandelskedjorna och stormarknaderna är i själva verket särskilt energikrävande. En stormarknad förbrukar elektricitet hela tiden, även när den är stängd.

”Butikernas energimedvetenhet återspeglar flera förbrukningsposter”, påpekar Nicolas Hoffer, chef för affärsområdet Building Solutions på VINCI Energies.

 De flesta företagen kommer i kontakt med ämnet via belysningen genom att ersätta lysrör – som dessutom gradvis förbjuds i Frankrike (T8- och T5-rör) – med lysdioder eller kompaktlysrör.”

Kylan i framkant

Inom livsmedelsdistribution förblir det stora projektet fortfarande kylutrustningen, som utgör den största förbrukningsposten före belysning och skyddsutrustning. Framför kan köldmedierna bidra tiotusen gånger mer än koldioxid till den globala uppvärmningen. Köldmedier är också föremål för en europeisk förordning, känd som F-Gas, som för närvarande håller på att revideras.

För att minska kylutrustningens energiförbrukning kan butikerna använda flera olika metoder: övertäckning av frysutrustningen under natten, användning av optimeringsanordningar för kylprestanda (elektroniska regulatorer som reglerar överhettning av kylelementen), reglering av avfrostning och kyla under 0 grader.

”Vi befinner oss på en renoveringsmarknad snarare än en uppbyggnadsmarknad.”

Plantering av växter på taken och skuggbäddar, utplacering av solcellspaneler på parkeringsplatserna och lösningar för uppsamling av regnvatten är också en del av de strategiska metoderna för engagemang i den ekologiska omvandlingen av lokalerna på ett mer allmänt plan, liksom anläggningen av elektriska laddningsstationer.

Stödja lokalerna med alla deras behov

För att på ett heltäckande sätt möta distributionsföretagens behov bildade VINCI Energies affärsområde Building Solutions för flera år sedan klubben ”Surfaces Commerciales” (kommersiella lokaler), som sammanför och kopplar samman alla koncernens bolag som har tagit fram expertis och lösningar, som är anpassade till sektorn: solceller, VVS, kommersiell kylning, belysning, laddningsstationer för elfordon med mera.

”Vi håller på att paketera ett erbjudande som kommer att göra det möjligt för oss att närma oss varumärken, små som stora, med ett tvärgående tillvägagångssätt”, noterar Nicolas Hoffer, som är en av de drivande krafterna för klubben.

För VINCI Energies befinner sig nyckeln till inträde snarare inom restaurerings- och renoveringsprojekten. ”I Frankrike utvecklades de kommersiella lokalerna kraftigt på 2010-talet. Nödvändigheten av att minska markexploateringen till noll och samhällets ifrågasättande av stormarknadsmodellen har sedan dess väsentligt förändrat situationen. Vi befinner oss därför på en marknad för renovering snarare än uppbyggnad”, förklarar Lydie Marchand, som är en av de drivande krafterna i klubben ”Surfaces Commerciales”.

Från och nu gäller det att kraftigt öka kompetensen som krävs för att göra butikerna energieffektiva, medan deras ekologiska påverkan minimeras och hänsyn tas till livscykeln för alla material och som är integrerade i deras lokaler.

14/12/2022