Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I Tyskland har Actemium utvecklat en lösning för elförsörjning till geotermiska pumpar som installeras i mobila containrar.

Den värme som jorden utsöndrar är en förnyelsebar energikälla. Rent teoretiskt, finns denna geotermiska energi överallt i världen och den är ren och naturlig. Geotermiska kraftverk kräver mycket lite utrymme ovan jord, de släpper inte ut någon koldioxid under själva elproduktionen och dessutom lämnar de inte något avfall efter sig.

Till skillnad från andra förnyelsebara energikällor som solkraft eller vindkraft, är geotermisk energi inte heller intermittent eftersom den underjordiska värmen förblir stabil och tillgänglig 365 dagar per år, dygnet runt, oberoende av väder eller årstid. Geotermi tas därför upp som en av många lösningar på frågan om pålitlig energitillförsel i framtiden, inom ramen för en successiv utfasning av fossila bränslen.

Eltillförsel till pumpar i brunnar

I syfte att påskynda utvecklingen inom detta lovande segment, har Actemium i Tyskland utvecklat en innovativ lösning för elförsörjning till pumpar i brunnar (testcontainrar för pumpmotorer). Lösningen implementerades i augusti 2021 för det nederländska bolaget Halliburton som är en tjänsteleverantör inom olja- och gasindustrin. Projektet avslutades i slutet av 2021 av Actemium Tyskland på anläggningen Schwarze Pumpe.

Den teknik som används mobiliserar integrerade koncept med katalysatorer i stängda containrar med övrig relevant utrustning runtomkring, som t.ex. kopplingsapparaturen MS/NS (medel- och lågspänning) och luftkonditionering, samt den nya lösningen ”GeoController” för Halliburton, en avancerad teknik för att kontrollera pumpar under ytan i brunnar (GeoESPTM).

Lösningen ”Drive in the Box Concept” är standardiserad för att vara operativ inom alla verksamhetsområden.

Samarbete med Siemens

Denna lösning som kallas ”Drive in the Box Concept”, innefattas av ”containrar som är fullt utrustade och som kan används på ett standardiserat sätt, inom alla branscher, eller anpassas till olika omständigheter för att bäst möta kundens olika behov”, förklarar Jörn Matschke, företagschef för Actemium Fördertechnik Lausitz (Actemium BEA GmbH).

Actemium har utformat hela systemet i samarbete med Siemens LDA (Large Drives Applications), som tillhandahåller frekvenskopplingen, fortsätter Jörn Matschke. I slutändan, ”kan pumpen som tar upp varmvattnet från ett djup på 1 000 meter tillförses och användas på ett pålitligt sätt med elektricitet”.

För Actemium Fördertechnik Lausitz, är inträdet in i energibranschen via geotermisk energi en lovande utvecklingsväg. Och Actemium BEA GmbH utvidgar på så sätt sina verksamheter inom industri- och gruvbranschen.

16/06/2022