Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VINCI Energies prioriterar ökningen av utrustningens livslängd och ställer högre krav på leverantörerna, för att minska den miljöpåverkan som IT-verksamheten orsakar. Reparationer utförs systematiskt, när detta är möjligt. Dominique Tessaro, som är chef för systèmes d’information, förklarar.

Vilken roll spelar VINCI Energies Systèmes d’Information (VESI) för att främja den cirkulära ekonomin inom koncernen?

VESI är VINCI Energies IT-direktion (DSI). Sedan 2008 samordnas VINCI Energies IT-verksamhet på denna direktion och där administreras all utrustning som används varje dag av våra 80 000 användare i fler än 57 länder. Avdelningen ingår i en decentraliserad grupp som omfattar en uppsättning av 1 900 affärsenheter med långvarig verksamhet i sina regioner, 60 affärslinjer och 5 divisioner. VINCI Energies har satt upp som mål att minska sina CO2-utsläpp med 40 % till 2030 och uppnå koldioxidneutralitet till 2050. Även om informationsteknologin är en förhållandevis liten del av koncernens totala miljöpåverkan, måste vi vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppnå denna kollektiva ambition. Det är också en ny strategisk fråga för VINCI Energies-företagen, som utvecklar och marknadsför digitala tjänster, med tanke på marknadens utveckling, särskilt offentlig upphandling i Frankrike.

Vad var ert metodiska tillvägagångssätt?

För att lyckas lösa ett sådant problem, är det först nödvändigt att kunna mäta, och därmed identifiera mått, som leder till enighet och är väl förstådda av IT-cheferna och som kan tillämpas i verksamheten. År 2020 genomfördes en revision, vilken syftade till att fastställa den miljöpåverkan som IT-utrustningen i vår organisation orsakar och från vilken vi kunde fastställa en färdplan för digitalt ansvar, vilken gör det möjligt för oss att föreslå var och ett av våra företag exakta handlingsplaner för att sikta mot målen att minska deras egna utsläpp. Det handlar inte om att införa en standardiserad färdplan, utan om att på ett uttömmande och exakt sätt upplysa IT-cheferna i varje företag om vilka åtgärder som de kan vidta. Vi började arbeta med ämnet mycket tidigt, vilket gjorde att vi erhöll märkningen ”Numérique Responsable” eller översatt ”Ansvarsfull digital teknik” på ”nivå 2”. Denna certifiering gjorde det möjligt för oss, att strukturera vår strategi, att prioritera våra åtgärder och därmed få en övergripande vision om de miljömässiga och sociala frågor relaterade till IT som vår IT-direktion var tvungen att möta.

Om ett problem upptäcks, reparerar man.”

Vilka är era prioriterade åtgärdsområden?

VESI:s strategi bygger på en central åtgärd: att förlänga utrustningens livslängd. Inom IT-direktionen har vi förlängt den genomsnittliga livslängden för våra arbetsstationer först från tre år till tre och ett halvt år, sedan till fyra år och därefter till fyra och ett halvt år, osv. Och idag finns det inte ens någon övre gräns. VESI:s 600 anställda drar till exempel nytta av ett vinstdelningssystem, som är kopplat till överskridandet av den fyraåriga livslängden för deras egen utrustning. Vi har krävt att våra leverantörer skall förlänga garantin från tre till fyra år. Strax innan denna tidsfrist löper ut, diagnosticeras utrustningen fullständigt. Vissa av dem återställs. Om ett problem upptäcks, repareras utrustningen. Om det inte går att reparera eller om reparationen är för dyr (mer än 160 €, dvs. den årliga avskrivningen för en maskin), byter vi ut utrustningen som vi skickar till välgörenhet eller en reparatör. Förresten, jag skulle vilja ta tillfället i akt att fördöma skandalen med att använda Afrika och Asien som dumpningsplatser för avfall som produceras i Europa. Jag förstår inte varför den utrustning som importeras till Europa inte kan demonteras systematiskt i Europa. I detta avseende skulle jag vilja förespråka att konsumenterna bidrar till finansieringen av lämpliga avfallshanteringsanläggningar.

Hur är det med smartphones och servrar?

När det gäller smartphones har återköpstiden förlängts från två till tre år, efter denna period uppmuntrar vi våra medarbetare med ekonomiska belöningar att behålla sin telefon längre med en bonus på 20 € per månad. De medarbetare som väljer en Fairphone (som är ekologiskt konstruerad och kan repareras) eller en renoverad smartphone, kan dra nytta av denna ersättning efter två år. Målet är att uppmuntra medarbetarna ekonomiskt till att behålla sina telefoner så länge som möjligt till en slutlig nollkostnad för företaget. I mötesrummen har vi också börjat ersätta de stora uttjänta skärmarna, som orsakar mycket stora koldioxidutsläpp, med laserbaserade videoprojektionssystem. Slutligen kommer de minsta kontorsservrarna steg för steg att flyttas till molnet. Detta är en process som, givet deras genomsnittliga livslängd, borde ta fem, sex eller sju år för våra företag.

Har ni omprövat era riktlinjer för inköpen?

Vårt tillvägagångssätt innebär ansvarsfulla riktlinjer för inköp, vilka syftar till ekologiskt konstruerad eller renoverad IT-utrustning. Som en indikation köper vi 30 000 till 40 000 persondatorer varje år. Kriterierna för miljö, socialt ansvar och styrning står nu för 15 procent av slutbetyget som tilldelas leverantörerna. Vi ligger på tillverkare för att de skall förbättra alla dimensionerna i sin värdekedja: själva materialet naturligtvis, men också förpackningstekniken, transportsätten och leveranserna. Tyvärr förblir vi mycket beroende av Microsoft, vars versioner av Windows blir allt mer krävande och tvingar oss att byta ut maskiner fastän de fortfarande fungerar perfekt. EU skulle kunna spela en viktig roll här, genom att tvinga utgivare och tillverkare att utveckla mer sparsamma erbjudanden, men lyckligtvis utvecklas EU:s bestämmelser positivt i denna riktning för att ta hänsyn till ”rätten till reparation”.

22/09/2023