Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Hur skall man kunna välja den mest relevanta AI-lösningen bland alla dem som erbjuds? SECURE Systems & Services har tagit fram ett originellt tillvägagångssätt, nämligen ett koncepttest, som gör det möjligt för kunden att välja det förslag som är lämpligast för hans eller hennes behov.

År 2023 installerade ett företag inom banksektorn en hypervisor för sitt nya centraliserade säkerhetssystem, vilken är avsedd för centralisering av olika elektroniska säkerhetsutrustningar, som företaget använder för sina anläggningar i Ile de France. (En hypervisor är ett datorprogram som låter flera operativsystem dela på samma maskinvara (en eller flera processorer, arbetsminnen och hårddiskar eller SSD. För varje operativsystem och dess användare verkar det som om de disponerade en egen, komplett, dator, men i själva verket delar flera operativsystem och användare på en eller flera datorer.) Denna plattform syftar till att förbättra effektiviteten och hastigheten för anläggningarnas skyddsåtgärder, sänka kostnaderna för ägande, drift, skydd och underhåll och att minimera miljöpåverkan genom att införa intelligenta lösningar.

Säkerhetsramverket, som installerades borde innefatta en hypervisor för att samla en rad system och utrustningar, nämligen ett nytt videohanteringssystem (VMS); fler än 700 intelligenta kameror; sammankoppling av fler än 1000 åtkomstpunkter för kontroll av passerkort; ljudkommunikationsorgan, bildtelefoni och ljudvarningar samt system för detektering av intrång och brandsäkerhetssystem.

VINCI Energies dotterbolag SECURE Systems & Services är specialiserat på skydd av känsliga anläggningar och fick i uppdrag att förnya och optimera energiförbrukningen för denna kunds elektroniska säkerhetssystem för den centrala tjänsten för samordnad säkerhet. För att få detta kontrakt i samarbete med GTIE Tertiaire, som är ett annat dotterbolag till VINCI Energies, använde företaget från Aix-en-Provence en originell metod, nämligen genomförandet av ett koncepttest för att välja ut den mest relevanta AI-lösningen för videoanalys.

”Inom den här tekniktypen är det svårt att välja rätt lösning från en katalog”, förklarar Alexandre Dulgherian, som är vd på SECURE Systems & Services. Vi var ödmjuka men också seriösa och noggranna genom att erbjuda kunden en gemensam kvalificeringsfas där vi jämförde fullskaliga lösningar.”

Detaljerad jämförande analys

Teknikarbetsgrupperna på SECURE Systems & Services provade tre AI-lösningar, under verkliga betingelser i samma omgivning, mot driftkriterier, som definierats med kunden i förväg med kundens säkerhetsavdelning.

”Det är svårt att välja en viss lösning från en katalog.”

”De tre leverantörerna installerade sin programvara på ett urval pilotkameror, som motsvarade de användningsfall som kunden önskade att prova”, förklarar Alexandre Dulgherian. Vid experimentets slut gav vi en detaljerad jämförande analys till kunden genom att lägga till andra kriterier, som hade samband med lösningarnas funktion, deras integrationsnivå i hypervisorn, vilken typ av teknik som används i dem och naturligtvis med deras pris.”

Två koncepttester genomfördes på samma gång, en för analys av bilder i realtid och den andra för analys av bilder i efterhand. Det var slutligen Two-i-lösningen, som behölls och valdes ut för sin effektivitet under verkliga betingelser, vilket visades av den högsta sanna detektionshastigheten, särskilt på filtret för detektering av dubbla passager på PNG*. Two-i övertygade också i fråga om ergonomi, möjligheter att ställa in parametrar och instrumentpanelen med statistik.

 Ett allmänt tillämpbart tillvägagångssätt

”Arbetsgrupperna för kundsäkerhet kommer att kunna hantera flera scenarier och varningar i realtid med hjälp av detta digitala beslutsverktyg”, förklarar SECURE Systems & Services vd och tillägger: ”För att inte tala om att AI har gjort det möjligt att optimera projektets totala kostnad och att sänka dess miljöpåverkan avsevärt genom att minska antalet kameror, kommunikationsmedel och den tillhörande digitala lagringen med mer än 50 procent.”

Med utgångspunkt i denna framgång har VINCI Energies dotterbolag föreslagit lösningen till en annan av sina kunder, nämligen en specialist på sjöfartstjänster inom olje-, gas- och vindkraftsområdet.”För närvarande testar vi olika lösningar, som är avsedda för automatisk upptäckt av situationer, där personalens säkerhet kan vara i fara”, anförtror oss Alexandre Dulgherian.

 

* PNG: obemannad passagekontroll i båda riktningarna, vilket gör det möjligt att upptäcka två personer som försöker passera samtidigt.

13/06/2024