Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Genom att göra det möjligt att testa projekt exakt och fullständigt redan före tillverknings- och installeringsfaserna ger 3D-modellering nya perspektiv för industrivärlden. Exempelvis är projektet som Actemium Adour Mécanique och dess kund Novéal arbetar med. 

Teknisk utveckling gör det möjligt att införliva den virtuella, förstärkta och blandade verklighetens löften.

Innovationerna inom virtuell, förstärkt och blandad verklighet har sedan lång tid observerats, ofta framhållits och ibland testats men de har hittills inte uppmärksammats på fabrikerna. Skälen till detta är ofta godtycklig ergonomi, komplicerad funktion, långa laddningstider och känslorna av illamående som ofta erfars av användarna. 

De tekniska framstegen övervinner tids nog dessa problem och enligt observatörernas uppfattning råder det inga tvivel om att förstärkt verklighet snabbt kommer att bli en industristandard. 

Dess förespråkare har starka argument för tekniken. Tekniken gör det bland annat möjligt att praktiskt taget kopiera en omgivning och pröva hypoteser om tekniskt och/eller rumsligt genomförande innan de förverkligas och installeras, möjliggör den virtuella verkligheten betydande fördelar till en lägre kostnad. Dessa är bland annat identifiering av konstruktionsfel, ifrågasättande av ergonomiska val, diskussion mellan användare av funktionella eller strukturella alternativ samt tillägg av oförutsedda element.  

Den förstärkta verkligheten är därför bara lönsam om den tillämpas på projekt med en tillräckligt högt budget och/eller om den används upprepade gånger.  

Tekniken bidrar till minskad onödig produktion, reducerad återstart av produktionen för korrigering, inga eller färre produktionsstopp på plats till följd av demontering eller återmontering. Sammanfattat mindre onödiga utgifter i samband med översyn av verkstaden. Denna fördel blir tydligare när omgivningen är svåråtkomlig, farlig eller kostsam.  

Komplext nätverk 

”Förstärkt verklighet kräver en minimum investering på cirka 9 000 eller 10 000 euro i grundläggande utrustning dvs en kraftfull dator, glasögon och en specifik applikation. Där till kommer arbetet med 3D-modellering och vid behov inrättandet av ett arbetsrum som är lämpligt för ändamålet. Den är därför bara lönsam om den tillämpas på projekt med en tillräckligt hög budget och/eller om den används upprepade gånger”, berättar Régis Départ, metodansvarig på Actemium Adour Mécanique. 

År 2021 använde Actemium, som specialiserat sig på mekaniskt underhåll av roterande maskiner, förstärkt verklighet och blandad verklighet för första gången som svar på en anbudsförfrågan från en av sina kunder Novéal (Groupe L’Oréal), vilka är verksamma inom kosmetikasektorn. 

Specifikationerna gällde anläggningen av en produktionslinje i en omgivning som omfattar ett komplext nät av flera kilometer rörledningar och cirka 2 000 utrustningsdelar. De tillhandahållna 3D-ritningarna var läsliga men gjorde det inte möjligt att tydligt identifiera vissa aspekter (till exempel monteringsriktningar). Då projektets budget uppgick till mer än en miljon euro, bedömde Actemium Adour Mécanique att det vore klokt att modellera den framtida omgivningen i 3D för att kunna planera virtuellt med sin kund.  

Affärsutveckling 

Eftersom de var nybörjare på detta område, bad företaget Paul-Eric Bertaud, som är projektledare för 3D-innovation på Actemium-varumärket att stödja det i processen, förverkligandet av modellen samt valet av nödvändiga verktyg och applikationer. 

”Vi skickade ritningarna till honom i januari och i februari fick vi den första versionen av modellen. Vi ordnade sedan ett arbetsrum för virtuell verklighet, anskaffade glasögon och investerade i en tillräckligt kraftfull persondator. I slutändan gjorde detta tillvägagångssätt det möjligt för oss att upptäcka flera konstruktionsfel och samtidigt undvek vi omfattande omarbetningar på plats. Den tidiga inblicken i omgivningen gjorde det också möjligt för vår kund att göra ändringar jämfört med de ursprungliga specifikationerna”, förklarar Régis Départ.  

Erfarenheten visade sig mer användbar eftersom Actemium Adour Mécanique sedan dess har utvecklat en ny affärsmodell. Affärsmodellen erbjuder kunder en 3D-modelleringstjänst av deras verkstadsprojekt och presentation av egna kundprojekt med hjälp av blandad verklighet.  


Virtuellt, förstärkt, blandat: tre olika verkligheter 

  • Genom den virtuella verkligheten skapas en ny omgivning från grunden, som är helt skild från den verkliga världen. 
  • Genom den förstärkta verkligheten överlagras ny information i form av data i en verklig omgivning.  
  • I den blandade verkligheten kombineras särdrag från de två andra teknikerna genom överlagring av den verkliga världen med virtuella bilder, snarare än med data.  

Alla tre teknikerna kräver användning av en mask eller av glasögon.  


 

21/04/2023