Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Grundarna av det nystartade företaget FreeKickPro har tillsammans med ett Actemium-företag med expertis inom konstruktion och tillverkning av elektronik tagit fram ett automatiserat frisparksträningssystem, som efterliknar förhållandena under en verklig fotbollsmatch.

Generationer av fotbollsspelare har övat på att slå frisparkar mot ett system av stillastående dockor. Det är en metod som har utvecklats ytterst lite under årens lopp och har uppenbara begränsningar. Hur kan man efterlikna de verkliga förhållandena på en fotbollsmatch så mycket som möjligt?

Detta är vad det nederländska nystartade företaget FreeKickPro har försökt göra med ett automatiserat frisparksträningssystem. Det nystartade företaget har konstruerat en automatiserad maskin, som gör det möjligt att träna under samma förhållanden som under en verklig match med fyra, fem eller sex fiktiva spelare. Det rör sig om dockor med vissa variabler, som kan justeras efter behag som till exempel varje spelares längd och hoppförmåga.

”De klubbar som har börjat använda FreeKickPro® rapporterar redan förbättrade prestationer i matcherna.”

För att få stöd vände sig FreeKickPro till Actemium, som är ett VINCI Energies-företag med säte i Uden i Nederländerna, för att utveckla styrsystemet FreeKickPro® (inbyggd programvara och maskinvara).

”Vi påbörjade utvecklingen av projektet i slutet av år 2020 och slutförde det ett och ett halvt år senare”, förtydligar Stijn Martens, som är teknisk projektledare på Actemium och samordnade projektet. Den mekaniska konstruktionen, produktionen och utvecklingen av iPad-applikationen hanterades av en annan tjänsteleverantör.

Det fanns många problem att lösa

För att kunna genomföra detta unika projekt var Actemium tvunget att lösa flera problem. ”Ett av de största problemen under utvecklingen av roboten var att alstra de höga strömstyrkor som krävdes för att sex dockor skulle kunna hoppa samtidigt”, förklarar Stijn Martens. Och vad var lösningen? ”Vi var tvungna att hitta ett batteri som kunde ge hög strömstyrka och samtidigt ha lång ekonomisk livslängd.”

Ett annan krav för Actemiums arbetsgrupp var att se till, att robotens hopprörelser troget efterliknade spelarnas rörelser. ”Vi ägnade mycket tid åt mätningar och tester, och åt att justera programvaran och utrustningen”, berättar Stijn Martens.

Det sista hindret som måste övervinnas var den trådlösa styrningen av roboten via en iPad-applikation med tillräckligt lång räckvidd och hög svarshastighet. ”Vi var tvungna att säkerställa bästa möjliga kommunikation mellan iPad-applikationen och roboten, utan att kompromissa med driftsavståndet eller med reaktionsförmågan.”

©Charlène Fotografie

Flera klubbar som kunder

Detta projekt krävde utnyttjande av sakkunskaper inom många olika områden, alltifrån kraftelektronik och ställdon till inbyggd programvara, utveckling av elektronisk utrustning och kablage.

”Vi bidrog också till certifieringen av produkten och genomförandet av standardiserade tester för serietillverkningen. Efter att ha avslutat utvecklingsfasen, började vi producera elektroniken hemma på vår anläggning i Uden”, tillägger Stijn Martens.

Flera professionella fotbollsklubbar har börjat använda FreeKickPro® för sin träning. ”Dessa klubbar rapporterar redan en förbättring av sina prestationer under matcherna”, understryker Actemium-ingenjören.

16/02/2024