Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Som en del av ett projekt, som leddes av Leonard, arbetade mer än 80 experter under ett helt år på temat ”den gemensamma gatan”. Resultatet av arbete, i vilket Citeos och Omexom deltog, blev en omfattande metodikhandledning och en bok med samma namn utgiven av Editions Apogée för dem som är verksamma inom regional planering.

I en tid då 80 procent av kommunerna i Frankrike är utsatta för en eller flera klimatrisker samt demografiska, sociala, sanitära eller tekniska sårbarheter, blir stadsområdenas motståndskraft mer än någonsin ett systemproblem, som endast kommer att kunna lösas i samverkan mellan offentliga och privata aktörer samt stadsborna själva.

Det var därför som byrån för ekologisk omställning (ADEME) 2021 lanserade en ”gemensam uppmaning” i en samarbetslogik kring frågan om regional motståndskraft, vilket är ett tillvägagångssätt, som fortfarande är sällsynt, men som består i att sammanföra expertis för att tillsammans ta fram öppna resurser som tillhandahålls av lokala aktörer i syfte att få fram en gemensam kultur av innovation och handling.

”Gatan städernas ultimata gemensamma tillgång.”

Bland de första projekten som valts ut finns ”Den gemensamma gatan”, vilket har initierats av Richez Associés, Franck Boutté Consultants och Leonard, som är VINCI-koncernens plattform för framtidsstudier, där det främsta intresset är att skriva standarder för utformning, konkret genomförande och styrning av den motståndskraftiga staden.

Gatan är, framför allt annat, städernas gemensamma tillgång. Som sådan borde gatan vara ett utrymme för komfort och säkerhet, användbar för alla och envar. Men under 1800- och 1900-talen uppfattades den ofta som ett överblivet, funktionellt och kodifierat utrymme, och dess organisation cementerades runt en trefald bestående av körbanor, trottoarer och parkeringsplatser för att svara på bilismens attraktion,” förklarar Leonards utvecklingschef Etienne Bourdais som ledde projektet.

En vetenskaplig vägledning och ett praktiskt verk

Hur kan vi frångå visionen som är förlegad idag? Under loppet av ett helt år reflekterade fler än 80 experter och utbytte idéer samt lade fram förslag, vilka syftade till att få gatorna i de stora städerna att komma tillbaka efter de stora problemen på 2000-talet.

Som ett resultat av detta sonderande arbete föreslogs en metod i den metodikvägledning som publicerades i mars 2023 för förtroendevalda representanter i storstäder, chefer för allmänna tjänster, och tekniska direktörer med ansvar för rörlighet, offentliga platser och vägväsendet.

Denna metod går ut på att diagnosticera gatans sårbarheter och möjligheter och att sedan vidta åtgärder för att omorganisera det offentliga rummet, uppmuntra till experiment med nya användningsområden för gatan och att fräscha upp städerna. Boken, som publicerades i november förra året av Editions Apogée (ett franskt bokförlag), placerar denna nya vision för gatan i storstaden inom räckhåll för alla, såväl stadsborna som yrkesverksamma i staden.

Strukturerande belysning

Bland de aktörer som var engagerade i initiativet deltog Citeos och Omexom, som är två varumärken från VINCI Energies, i diskussionen om de ämnen som rör insamling och tillhandahållande av data, laddstationer för fordon, hantering av olika trafikflöden och system för offentlig belysning.

Belysningens strukturerande egenskaper i utformningen och uppläggningen av den gemensamma gatan ifrågasätts inte längre. Gatubelysningens funktion är inte bara att lysa upp, utan också att säkra fotgängarnas, cyklisternas eller bilisternas rörelse, att förbättra användarnas komfort och känsla av välbefinnande, att erbjuda stöd och gränssnitt för andra urbana lösningar och utrustningar, och så vidare.

Eftersom belysningen av den gemensamma gatan är till för användarna men samtidigt måste bidra till att spara energi, behövs det utrustning av olika slag: sensorer för trafikflöden, föroreningar, ljudnivå, närvaro av fotgängare, närvaro av djur (särskilt fladdermöss för att anpassa belysningen efter närvaron av djurs och växters biologiska mångfald). En skog av intelligenta byggstenar som fjärrövervakas (vid ljuspunkten och/eller vid kopplingsskåpet) för att garantera ljuskällornas drift, övervaka systemets data (lampor, drivdon, styrenheter osv.), identifiera fel, mäta energi och styra det hela.

Social ingenjörskonst

Som en mångårig partner till lokala myndigheter i utbyggnaden av offentliga belysningssystem har Citeos deltagit i processen genom att bidra med sin expertis inom anordningar och utrustning med låga koldioxidutsläpp.

”Belysningen står för 40 procent av elräkningen och den årliga förbrukningen i ett medelstort samhälle. Även om syftet med sparsam resursförbrukning nu är väl förstått av de förtroendevalda och av de lokala beslutsfattarna, kräver det komplex teknik, ekonomiska avvägningar och en reflektion över användningsområden som är samstämda med den befintliga arkitekturen. Detta omfattar studiegrupper för användaridéer, regional diagnostik, användarsätt, nattvandringar och tillämpningar för stadsborna. Social ingenjörskonst är helt enkelt ett värdefullt komplement till teknisk ingenjörskonst,” understryker Khadija Tighanimine, sociolog och projektledare för regioner på Omexom.

18/01/2024

Vill du veta mer:
editions-apogee.com