Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Som förberedelse för öppnandet av två nya vertikala odlingar använder det kanadensiska företaget Actemiums METRIX-programvara för att driva sitt projekt på ett mer effektivt sätt.

I en tid då jordbrukets framtid debatteras i samband med den globala uppvärmningen framstår det kanadensiska företaget GoodLeaf Farms som ett exempel att följa. Med sina två odlingar i Guelph i Ontario och i Bible Hill i Nova Scotia uppfyller detta företag, som är specialiserat på vertikal grönsaksodling, alla krav för ansvarsfull produktion.

På dess anläggningar återvinns nästan allt vatten: de förbrukar bara 18 liter vatten per kilo sallad som produceras jämfört med 275 liter i traditionellt jordbruk. Markanvändningen optimeras genom vertikalt jordbruk och odlingsmediet återanvänds helt i utformningen av landskapet. Slutligen är GoodLeaf Farms koldioxidavtryck hälften så stort som för en konventionell odling, särskilt genom att produktions- och konsumtionsplatserna ligger nära varandra.

”Vår METRIX-lösning gör det möjligt för GoodLeaf Farms att ha en enda kontaktpunkt för alla sina behov.”

Med utgångspunkt från denna framgång har företaget beslutat sig för att öppna två nya anläggningar, varav en i Calgary i Alberta och den andra i Longueuil i Quebec. ”GoodLeaf Farms tog först kontakt med Actemium Canada för att placera ut sitt MES (Manufacturing Execution System eller programvara för styrning av produktionen) och ett automatiseringsstöd för sina två nya anläggningar”, förklarar Connie Jones, General Manager på Actemium Toronto Services. ”Därefter förstärkte vi GoodLeaf Farms tekniska arbetslag för övergripande projektledning och tekniskt stöd, men även bedömning av produktsäkerheten, övervakning av farlig gas och framtagning av ett underhållsprogram för tillgångar.” 

 

En enda kontaktpunkt

För den tekniska konstruktionen, den övergripande projektledningen och konstruktionen av anläggningar förlitar sig VINCI Energies varumärke för industriella processer på sin äganderättsligt skyddade programvara METRIX för projekthantering. Connie Jones tillägger: ”Programvaran låter kunden få en översikt i realtid av projektet med hjälp av exakta resultattavlor för tidsplanen, budgeten, förflutna timmar, åtgärder som skall vidtas, ändringar som gjorts, risker och säkerhet. Vår lösning gör det möjligt för GoodLeaf Farms att gå via en enda kontaktpunkt för alla sina behov, inklusive samordnade tjänster och kontohantering, vilket eliminerar behovet av att hantera flera leverantörer.”

Projektet påbörjades i november 2022 och produktionsstarten är planerad till hösten 2023. ”Actemiums tjänster och lösningar, som vi använder, erbjuder våra kunder fler tillfällen att dra nytta av våra hyperlokala, ultrafräscha och näringsrika ekologiska grönsaker”, glädjer sig Jerry Dover, chef för teknik och automatisering på GoodLeaf Farms.

 

14/09/2023