Ett betonggolv med inbyggd ventilation är en innovation inom VVS.

Sedan två år tillbaka är 2 000 kvadratmeter tak i Actemium Mulhouses byggnader utrustade med GREENFLOOR® – ett nytt system för värme, ventilation och sanitet (VVS).

“I början oroade sig människor för hur pass bra den här tekniken skulle prestera, särskilt i frågan om luftkonditionering. Värmeböljan förra sommaren ledde till att systemet provades under verkligt svåra förhållanden: 42 grader utomhus och 23 grader inomhus. En del efterfrågade om att få sova över på jobbet”, säger Guillaume Rabut, ansvarig för verksamheten GREENFLOOR® på IC. Entreprises, en verksamhet inom VINCI Energies med expertis för VVS-lösningar.

GREENFLOOR® har tagits fram av VINCI Energies och är ett golv med inbyggd ventilation som använder sig av luft renad av det hygieniska systemet. Luften används som värmebärande medel och sprider värme eller kyla till betongen som sedan agerar som ett spridande tak.

“Till skillnad från VVS-systemen som använder blåssystem så undviker GREENFLOOR® kallduscheffekten. Vår teknik bygger på strålning och folk upplever rum som varmare eftersom hela taket sprider värme”, säger Guillaume Rabut.

Den nya tekniken har dessutom fördelen att vara ovanligt kompakt: betongblocken är inte mer än 22 cm tjocka, inklusive mantelrör, jämfört med de mer traditionella VVS-alternativen som är 50 till 70 cm tjocka med innertak.

 ”Tack vare systemet som optimerar höjden på innertaken kan vi tjäna in en våning extra från och med våning 7-8 räknat från bottenplan”, säger Guillaume Rabut.

Free cooling

En annan fördel med systemet är energibesparingen, som ligger runt tio procent mer än ett klassiskt VVS-system.

“Betong har en stor värmebärande kapacitet. Genom att skicka kyld luft genom beläggningen på natten blir betongen kall och kan sprida kyla återstående tid av dagen. Det är principen bakom free cooling som gör att man inte behöver använda lika mycket luftkonditionering”, säger den ansvarige på IC. Enterprises.

10 000 m2 av VINCI Energies’ framtida högkvarter Archipel i Nanterre kommer att utrustas med tekniken GREENFLOOR®.

Guillaume Rabut säger att systemet kräver mindre underhåll eftersom det bara finns ett filter på luftreningsverket som ska bytas ut var sjätte månad.

Antalet incidenter minskar också. 95 procent av problemen kopplade till VVS-system orsakas av vatten (läcka, kondensering m.m.) och GREENFLOOR® använder luft.

5/06/2020