Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I syfte att lagra elektricitet från vind- och solkraftverk måste industrin utveckla lagringslösningar som i sig är miljövänliga.

Energiövergången har som slutmål att ersätta fossila bränslen med förnyelsebara energikällor. Den bygger idag på nätverkens kapacitet och alltmer också på elektricitetslagring som innebär att man kan spara solenergin som genererats under dagens lopp eller vindkraften när det blåser som mest och behoven av elektricitet är som lägst.

Ackumuleringen av energi är inte ett nytt problem. I syfte att leva upp till de högsta kraven på elektricitet under vintern, lagras i dagens läge 98 % av energin i kraftverksdammar. Men det motsvarar inte behoven av att väga upp skillnaden mellan produktionstiden för en oförutsägbar energikälla och elkonsumtionen.

Inom detta sammanhang kan möjligheterna med ett intelligent nätverk, en så kallad « smartgrid », som gör det möjligt att mer exakt sköta balansen mellan oregelbunden elektricitetsproduktion och dess konsumtion kännas som ett lovande alternativ. Genom att styra nätverken på ett smart sätt behöver danskarna, som utvinner över 40 % av deras elektricitet från förnyelsebara källor, « fortfarande inte någon ytterligare lagring », påminner Marc Jedliczka, från NegaWatt (1). Denna organisation som främjar energiövergången menar att nuvarande elnätsinfrastruktur klarar upp till mellan 50 och 60 % av energi som härstammar från variabla förnyelsebara energikällor.

Men det är inte en gränslös styrning, menar Simon Innis från Omexom UK (VINCI Energies). Han tycker att « smartgrid är först och främst en hävstång för effektivitet och inte ett svar på lagringsfrågan. » Enligt den engelske experten är batteriet och då i synnerhet tekniken litiumjon, den ideala lösningen för « åtminstone de två nästkommande åren ». Redan idag bygger flera solkraftverk på litiumjonbatterier med över 100 MW för att kunna lagra en del av den energi som produceras under dagens lopp.

Mot grönt batteri

Efter 2020 kommer nog ny teknik ta över stafetten, tror Simon Innis. Ny teknik som bör ta tag i den stora utmaningen, nämligen den « att lagra energi på ett miljövänligt sätt ». « Frågan kring återvinningen av litiumjon-batterier än ännu inte löst », poängterar han och tar sedan upp nya rön om lagring, som till exempel flödesbatterier (Redox) med väte, system baserade på tyngdkraften eller flytande luft.

« Lagring av elektricitet är logiskt ur en kommersiell synvinkel, men hållbar lagring är ännu mer meningsfullt. »

Både för att leva upp till nätverkens krav och för att kunna reglera oregelbunden energi som vind- och solkraft är « lagring av elektricitet logiskt ur en kommersiell synvinkel, men hållbar lagring är ännu mer meningsfullt » menar experten från Omexom UK.

Att satsa på hållbara lagringslösningar av både miljöskäl och av kommersiella anledningar är precis vad « Alliansen i Europa » gör. De europeiska biltillverkarna som samlas inom alliansen har bestämt sig för att inte förlora batterimarknaden till Asien. För att inte konkurrensen endast ska handla om lägsta kostnader, har alliansen, med stöd av den europeiska kommissionen valt en utvecklingsstrategi för det « ekologiska batteriet ».

I februari presenterade alliansen sin senaste färdkarta baserad på en minskning av kolavtrycket inom branschen och inköpet av råvaror som det gäller att göra mer etisk. Hand i hand med hållbarhetsmålet som främjar utvecklingen av förnyelsebar energi, kommer också det framtida gröna batteriet att bli en strategisk kommersiell fördel i kampen för lagring.

(1) Ny industri https://www.usinenouvelle.com/article/pas-de-transition-energetique-sans-stockage-durable.N682629

Vill du veta mer:
L’Usine nouvelle