Utmaningarna för elektrisk mobilitet

Industriföretag och offentliga myndigheter mobiliserar sig för elektrisk mobilitet. Många utmaningar kvarstår inom områdena laddinfrastruktur, lagring och miljöpåverkan. Men denna...

Läs artikeln

Så transformerar Sverige energimarknaden

Den svenska marknaden är bland de mest avancerade när det gäller energiomställning. Detta bygger till stor del på ett system...

Läs artikeln

Datalagring i centrum av läkemedelsindustrins produktionssystem

Dimensionen av IT är av största vikt från design till produktion inom området läkemedel och vacciner. Mängden data och datakraft...

Läs artikeln

Jupiter 1000: Power-to-Gas sätts på prov

GRTgaz har tillsammans med sju partners utformat en experimentanläggning för att testa Power-to-Gas-processen som består i att omvandla grön el...

Läs artikeln

Gröna lösningar för datacenters

Datacentrena som utgör stommen i nätverkens infrastruktur är stora energikonsumenter. För att minska deras miljöavtryck kan man agera på flera...

Läs artikeln

Grön vätgas är snart konkurrenskraftig

För att bli ett viktigt instrument i energiomställningen och effektivt bidra till utfasningen av fossila bränslen i ekonomin behöver vätgasen...

Läs artikeln